archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Právní organizace Iuridicum Remedium (IuRe) koncem března opět vybrala ty největší nejen digitální slídily. Anticeny upozorňující na nutnost ochrany soukromí jsou historicky spjaté s Prahou 7.


Česká internetová jednička Seznam.cz mate lidi, když je po kliknutí na tlačítko Odhlásit se ze svých služeb neodhlásí. Místo toho dál sbírá data o jejich on-line aktivitách, podle kterých cílí reklamu. Masivně a přitom netransparentně využívá data uživatelů i technologický gigant Microsoft. Data z policejních kamer podél silnic pak překvapivě využívá i finanční úřad. A ministr Jurečka by data o tom, kdo zanedbává školní docházku, rád využil k automatickému odejímání sociálních dávek. Naopak spolek NoLog nabízí digitální nástroje pro komunikaci či společnou tvorbu dokumentů, které žádná data nesbírají.

To jsou výsledky Cen Velkého bratra za rok 2022, se kterými letos 23. března v Kampusu Hybernská seznámili veřejnost zástupci neziskové organizace IuRe. Ta pořádá soutěž již od roku 2005, kdy koncept Big Brother Awards přejala ze zahraničí. Hned několik ročníků se uskutečnilo v Praze 7, kde má organizace sídlo. (Díky tomu také najdete v každém čísle Hobuletu na straně 6 rubriku Advokát radí, kterou obstarává Jan Vobořil.) Během let se galavečer s předáváním Cen Velkého bratra odehrával v kině Bio Oko, v holešovickém Studiu Alta, centru umění DOX, klubu Cross nebo ve Vile Štvanice.

Zatímco místa se mění, koncept akce zůstává stále stejný. Veřejnost může po celý rok zasílat tipy na situace, kdy dochází k nadužívání či přímo zneužívání osobních údajů. Z těchto tipů pak vybírá vítěze porota složená z novinářů, právníků či odborníků na IT. Jelikož je akce vzhledem ke své povaze mediálně vděčná, daří se často ty největší prohřešky proti soukromí zviditelnit, v ideálním případě pak dojde k nápravě či změně legislativy.Zrušení sKarty, krevní vzorky novorozenců
Před deseti lety se takto povedlo zrušit sKarty. Šlo o projekt Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), v rámci kterého měla být databáze osob spravována jednou soukromou bankou. Cena Úředního slídila, kterou MPSV za projekt sKaret získalo, pomohla celý problém zviditelnit. Na základě následného podnětu IuRe pak po zásahu Úřadu pro ochranu osobních údajů projekt padl.

Podobně se nakonec vyřešila i problematická situace s miliony unikátních krevních vzorků novorozenců, které se již od dob normalizace shromažďovaly v několika českých nemocnicích. Vzorky krve sloužící k vyšetření predispozic k některým nemocem nebyly po provedeném vyšetření likvidovány, a představovaly tak zneužitelný soubor genetických údajů o velké části české populace. Díky práci IuRe a díky Cenám Velkého bratra, ve kterých bylo Ministerstvo zdravotnictví v roce 2013 za organizaci sběru krevních vzorků novorozenců „oceněno“, se podařilo nastavit pravidla jejich likvidace a podstatně zkrátit dobu uchovávání. S tím byla spojena i rozsáhlá likvidace krevních vzorků.

 

Nejasnosti kolem kamer
Že Ceny Velkého bratra mají významný osvětový smysl, ukázal i letošní ročník, po kterém se mimořádnému zájmu těší zejména kauza týkající se policejních kamer. O co přesně jde? V Česku jsou podél silnic stovky policejních kamer, které mají sloužit k plnění databáze nazvané Automatická kontrola vozidel. Ta měla být využita zejména k vyšetřování trestných činů. Jenže jak se ukázalo, záznamy o pohybu vozidel využívají třeba také finanční úřady pro daňové kontroly knih jízd. Co hůř, Nejvyšší správní soud v loňském roce potvrdil, že je to v pořádku. Letos si 9. senát Nejvyššího správního soudu za toto posvěcení vysloužil anticenu Úřední slídil. Podle poroty Cen Velkého bratra totiž toto rozhodnutí otevírá dveře k tomu, aby data z kamer podobně svévolně využívali i ostatní aktéři. Policie však přitom dle poroty nemá jednoznačné zmocnění v zákoně a opírá se jen o obecné pravidlo, že může pořizovat ve veřejném prostoru pro své potřeby fotografie či jiné záznamy.

V databázi se zaznamenává průjezd všech vozidel bez ohledu na to, jestli se řidiči něčeho dopustili. Záznamy obsahují automaticky čitelnou SPZ propojenou s údaji o čase a směru průjezdu a fotografií vozidla i řidiče. Údaje se uchovávají půl roku až rok od zaznamenání.

Anticenu pro Úředního slídila si přišel přímo na živé vyhlášení Cen převzít sám předseda Nejvyššího správního soudu Karel Šimka. „A to setkání bylo vlastně docela příjemné, protože jsem tam potkal lidi, kterých si vážím. A docela dobře jsme se pobavili o všech možných věcech ohledně ochrany osobních údajů, ochrany soukromí a tak dále,“ okomentoval Šimka následující den převzetí ceny pro média. Na základě ocenění média také pár dní po vyhlášení zjistila, že kritizované rozhodnutí Nejvyššího správního soudu shodou okolností nedávno zrušil Ústavní soud. Držitel anticeny Úřední slídil tak bude muset věc znovu přezkoumat – tentokrát však za zvýšené pozornosti médií i občanské společnosti.


Sdílené dokumenty neumí jen Google

Karel Šimka však nebyl jediný oceněný, kdo na Ceny Velkého bratra dorazil. Přišli i zástupci spolku NoLog, který získal Pozitivní ocenění za ochranu soukromí. Tímto oceněním se organizátoři soutěže snaží vyvážit negativní (až depresivní) dojem, který leckdy seznam oceněných slídilů vyvolává. V minulosti získali tuto cenu třeba tvůrci dětského webu Alik.cz, který pečlivě a příkladně vysvětluje, jak pracuje s daty. Před více než deseti lety si pozitivní ocenění odnesl paradoxně i Seznam.cz…

NoLog je provozovatelem řady šifrovaných a k soukromí přátelských aplikací a nástrojů, které jsou funkční alternativou k produktům technologických gigantů. Využívání služeb NoLogu je přitom nejen bezplatné, ale především není spojeno s nutností poskytovat osobní údaje. Služby, které jsou financovány z dobrovolných příspěvků, jsou naopak nastaveny tak, aby v maximální možné míře chránily svobodu sdílení informací a soukromí uživatelů služeb.

Zástupci spolku, kteří si ocenění převzali, popsali důvody, proč se pro poskytování služeb rozhodli: reagovali tak na kauzy se zneužitím osobních údajů jak ze strany bezpečnostních složek, tak velkých technologických firem. Důvody, které vedly ke spuštění služeb NoLogu v roce 2018, trvají i dnes. Konkrétně zástupci NoLogu zmínili snahu Evropské unie zavést tzv. Chat Control, tedy automatické prohledávání veškeré elektronické komunikace s cílem identifikovat materiály s dětskou pornografií. Před touto na první pohled dobře míněnou plošnou kontrolou komunikace, která by však vedla k pročesávání veškeré osobní komunikace všech uživatelů a uživatelek internetové sítě, aktuálně bijí na poplach lidskoprávní organizace po celé Evropě. Dlouhodobě se jí věnuje například síť digitálně právních organizací EDRi (European Digital Rights), jejíž součástí je i české IuRe.
Velký bratr není reality show, ale realita
Během slavnostního udílení cen zavzpomínali organizátoři na uplynulé ročníky. Často se podle nich stalo, že se v místě udílení objevili ocenění, kteří si však anticenu nepřevzali přiznaně na pódiu, ale místo toho se ji více či méně skrytě snažili ukořistit. Organizátoři tak se smíchem upozornili na absurditu anticen, ze kterých nikdo nemá radost, a nikdo si je tak zpravidla nechce převzít. Výjimku posledního ročníku představoval již zmíněný Karel Šimka.

Osmnáctý ročník byl ale výjimečný i v tom, že všichni ocenění nějak zareagovali, a to včetně Microsoftu či Seznamu. Zatímco Microsoft poměrně vágně ujistil, že „ochrana osobních údajů a zabezpečení jsou pro nás ve společnosti Microsoft nanejvýš důležité“, zástupci Seznamu přišli s poměrně zajímavou obhajobou. Nepopřeli, že tlačítko Odhlásit se nikoho neodhlásí, toto rozhodnutí však údajně vychází z přání samotných uživatelů, kteří oceňují personalizovaný mediální obsah – tedy takový obsah, který je zobrazován a doručován na základě sesbíraných dat.

Zda však uživatelé skutečně stojí o to, aby se na základě jejich dat měnila a přizpůsobovala domovská stránka Seznamu, se možná dozvíme již brzy – v rámci evropského Aktu o digitálních službách by totiž mělo dojít k výraznému omezení takzvaných temných vzorců, jak se v odborných kruzích ne zcela transparentním snahám získat o uživatelích co nejvíce dat říká. Chystaná legislativa tak možná nabídne oficiální vodítko pro rozhodnutí, zda je tlačítko Odhlásit se, které vás však neodhlásí, skutečně zcela v pořádku, jak Seznam tvrdí.

Zatímco v posledních letech se organizátoři setkávali s tím, že pojem Velký bratr jako takový je lidem již nesrozumitelný a spíše než se slavnou a varovnou knihou George Orwella si ho někteří spojují s televizní reality show, poslední ročník je vzhledem k zájmu médií i širší veřejnosti příslibem, že v čase turbulentních technologických změn bude hodnota soukromí opět vnímána jako důležitá a nezpochybnitelná. 


DRŽITELÉ ANTICEN VELKÝ BRATR ZA ROK 2022

 • Dlouhodobý slídil – Microsoft
  za dlouhodobý netransparentní masivní sběr uživatelských dat

 • Firemní slídil – Seznam.cz
  za sběr dat, kterého dosahuje záměrným matením uživatelů

 • Úřední slídil – Nejvyšší správní soud (9. senát)
  za připuštění finančních úřadů k datům ze silničních kamer

 • Výrok Velkého bratra – Marian Jurečka
  za výrok týkající se nápadu zautomatizování odebírání dávek v návaznosti na školní absenci dětí a neplacení pokut

 • Pozitivní cena – NoLog 
  za poskytování bezplatných služeb umožňujících elektronicky bezpečně komunikovat bez nutnosti platit za to osobními údajiPOROTA CEN VELKÉHO BRATRA 2022

 • Jan Cibulka datový novinář, Český rozhlas
 • Eduarda Hekšová ředitelka spotřebitelské organizace dTest
 • Oldřich Kužílek poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí, Otevřená společnost
 • Ján Matejka ředitel Ústavu státu a práva AV ČR, člen rozkladové komise ÚOOÚ
 • Pavel Růžička expert na IT bezpečnost
 • Jan Vobořil advokát a výkonný ředitel IuRe
 • Václav Vlk advokát a předseda Českého helsinského výboru
 • Klára Votavová publicistka a výzkumná pracovnice, Europeum
 • Jan Žabka redaktor, HlídacíPes.org

 

Iuridicum Remedium, z. s. (IuRe), je nevládní nezisková organizace pečující o základní svobody člověka v digitálním i skutečném životě. Pomocí práva prosazuje v rámci programu Digitální svobody právo na soukromí i „právo na analog“, v programu Právní pomoc pak zprostředkovává bezplatnou právní pomoc v tématech dluhů, oddlužení či exekucí. V poslední době se organizaci povedlo otupit snahu zavádět plošně datové schránky, prosadit očkování proti covid-19 bez registrace či uspíšit odklon státní správy od nástrojů Google. V brzké době vypustí IuRe do světa film Digitální disidenti o lidech, kteří minimalizují používání sociálních sítí. Více info na www.iure.org či www.digitalnisvobody.cz.