archivní článek, informace již nemusí být aktuální

MČ Praha 7 nabízí od září 2023 intenzivní jazykové kurzy českého jazyka. Primárně jsou určeny mladým lidem od 15 do 19 let, kteří jsou držiteli dočasné ochrany z Ukrajiny, nejen s výhledem studia na střední či vysoké škole v ČR. Kurzy jsou zdarma a probíhat budou v dopoledních hodinách. Bližší informace naleznete zde, závaznou přihlášku tady. Kapacita kurzů je již naplněna.

MČ Prague 7 пропонує інтенсивні курси чеської мови з вересня 2023 року. Вони в першу чергу призначені для молодих людей віком від 15 до 19 років, які є власниками тимчасового захисту з України, а не тільки з перспективою навчання в середній школі чи університеті в Чехії. Курси безкоштовні та відбуватимуться в першій половині дня. Детальну інформацію можна знайти тут / обов’язкову заявку можна знайти тут. Місткість курсу вже заповнена.

INTENZIVNÍ JAZYKOVÉ KURZY ČESKÉHO JAZYKA URČENÉ DRŽITELŮM DOČASNÉ OCHRANY Z UKRAJINY
ve věkové skupině primárně 15–19 let (doplňkově 20+) nejen za účelem studia na střední či vysoké škole v ČR

Termín konání: 4. září 2023 – 29. února 2024
Místo konání: Přívozní 1064/2a, Praha 7
Výuka: 9–13 hod. (celkový rozsah 4 vyučovací hodiny denně / 5 dní v týdnu / 500 hod. za 6 měsíců). V případě zájmu lze realizovat i odpolední kurz.
Cena: zdarma

Kapacita: 60 míst (5 tříd po 12 studentech)
Registrace: JSUA@Praha7.cz
Závazná přihláška: k vyplnění online
Registrace do: neděle 27. srpna 2023 (do 23.59 hod.)
Rozřazovací testy: úterý 29. a středa 30. srpna 2023 na základě e-mailové pozvánky

Obsah studia: jazyková příprava, orientace v základních reáliích a ve školském systému ČR
Ukončení studia: pro získání osvědčení jazykové školy o absolvování kurzu je účastník povinen absolvovat minimálně 85 % docházky.
Závěrečné přezkoušení znalostí potřebných pro složení certifikované jazykové zkoušky z češtiny pro cizince dle SERR, a to min. v úrovni B1 (zájemci o získání certifikátu si zkoušku zajišťují a hradí sami).


Інтенсивні мовні курси чеської мови призначені для власників тимчасового захисту з України
у віковій категорії переважно 15 – 19 років (додатково 20+) не тільки з метою навчання в середній школі чи університеті в Чехії

Дата проведення: 04. 09. 2023 – 29. 02. 2024
Місце проведення: Přívozní 1064/2a, Прага 7
Ціна: БЕЗКОШТОВНО 9:00 – 13:00 (загальний обсяг 4 уроки на день / 5 днів на тиждень / 500 годин за 6 місяців) У разі зацікавленості можна також провести післяобідній курс
Ціна: БЕЗКОШТОВНО


Місткість: 60 місць (5 класів по 12 учнів у кожному)
Реєстрація за адресою: JSUA@Praha7.cz
Обов’язкова заявка: тут 
Реєстрація до: неділя 27 серпня 2023 року (до 23:59)
Відбіркові тести: вівторок 29 серпня та середа 30 серпня 2023 року за запрошенням електронною поштою

Зміст навчання: Мовна підготовка, oрієнтування в основних реаліях Чехії, oрієнтування в шкільній системі Чехії
Закінчення навчання: Щоб отримати сертифікат мовної школи про закінчення курсу, учасник повинен заповнити мінімум 85% відвідуваності. Підсумкова перевірка знань, необхідних для складання сертифікованого іспиту з чеської мови для іноземців згідно SERR, а саме мін. на рівні B1 (бажаючі отримати сертифікат самі організовують та оплачують іспит).


Podrobnosti týkající se studia a další informace získáte na níže uvedených kontaktech:
Lucie Grünová, tel. 773 146 338, JSUA@Praha7.cz (komunikace v ČJ a AJ)
Khrystyna Shevchenko, tel. 734 521 838, JSUA@Praha7.cz (komunikace v ukrajinštině)

Деталі щодо навчання та іншу інформацію можна отримати за вказаними нижче контактами:
Lucie Grünová, тел.: 773 146 338, JSUA@Praha7.cz (комунікація чеською та англійською мовами)
Христина Шевченко, тел.: 734 521 838, JSUA@Praha7.cz (спілкування українською мовою)

 

Kurz je podpořen organizací UNICEF a Hlavním městem Praha z Programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023.


Leták ke stažení 

Листівка для скачування