Od 6. února do 14. března 2018 dochází k částečnému omezení provozu na nábřeží Kapitána Jaroše v úseku Štefánikův most – Dukelských hrdinů. Důvodem je pokračování rekonstrukce z roku 2017, jehož součástí je úprava odvodnění komunikace a oprava vozovky. Práce budou probíhat po etapách v rozsahu 850 m2.

Dopravní opatření:

Ve směru od Štefánikova mostu bude doprava vedena po kolejích a v opačném směru bude provoz sveden do jednoho jízdního pruhu.

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem je spol. SYNER s r. o.