archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V sobotu 22. září pořádá hlavní město Praha protipovodňové cvičení „Karlín a Libeň 2018“, které budou doprovázet v době od 7.00 do 20.00 hodin dopravní opatření. Týkat se budou některých pozemních komunikací, cyklostezek a stezek pro pěší v Praze 1 a 8. Objízdné trasy se dotknou také Prahy 7.

Uzavírky komunikací:


Praha 1:

 • Dvořákovo nábřeží od ul. Klášterská po nábřeží Ludvíka Svobody,
 • nábřeží Ludvíka Svobody ke křížení s ulicí Holbova,
 • Těšnovský tunel (omezení jízdních pruhů),
  Objízdná trasa pro oba směry: Čechův most, nábřeží E. Beneše, nábřeží Kpt. Jaroše, Hlávkův most.
 • Nové Mlýny (od křižovatky s Lannovou po křižovatku s nábřežím Ludvíka Svobody),
 • stezka podél nábřeží L. Svobody.

Praha 8:

 • Rohanské nábřeží (2 pruhy – směr do centra) od křižovatky s ulicí U nádražní lávky po křižovatku s ulicí Ke Štvanici,
 • stezka od Rohanského nábřeží podél Vltavy k ulici Za Karlínským přístavem,
 • cyklostezka pod Libeňským mostem do ulice Menclova, stezka z ulice Menclova do ulice U Českých loděnic,
 • U Českých loděnic,
 • Pátkova (vjezd do areálu Matematickofyzikální fakulty UK),
 • Štorchova k vjezdu do autobazaru, komunikace od autobazaru až po čerpací stanici na Rokytce s přilehlou cyklostezkou,
 • chodníky v Thomayerových sadech u studánky Libeňka.