archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Vážení rodiče, v posledních letech se nám v Praze 7 s velkým nasazením vždy dařilo zajistit v našich školkách místo pro všechny tříleté a starší děti. Každoročně jsme otevírali nové třídy a navyšovali množství míst ve školkách, v dětských skupinách, v nové lesní školce apod. Také na letošní rok jsme chystali nové kapacity, nicméně situace se zkomplikovala, a to hned z několika důvodů. Tím hlavním faktorem je pandemie covid-19, která udělala čáru přes rozpočet v řadě oblastí a která mnoha způsoby ovlivnila počty dětí ve školkách a počty dětí u zápisů.

V první řadě k zápisům přišlo v tomto roce mnohem více čtyřletých a pětiletých dětí, které rodiče především z ekonomických důvodů způsobených pandemií přehlašují ze soukromých školek do školek městské části. Zároveň máme vinou dlouhé covidové přestávky v předškolní docházce a také z důvodu obav z další podzimní vlny podstatně více dětí s odkladem školní docházky. Tyto děti by v běžné době bez odkladu přešly do základních škol a uvolnily by místo ve školách mateřských. 

Díky tomu, že jsme vytvořili více míst v přípravných třídách, které jsou pro děti s odkladem jednoznačně nejvhodnější, se přesto podařilo umístit mnoho předškolních dětí do základních škol. Nicméně ne všichni rodiče chtějí své dítě s odkladem dát do přípravné třídy. Mnohem více dětí, než tomu bylo v předchozích letech, tak zůstává v mateřských školách. Rodiče těchto dětí budeme nyní opět oslovovat a nabízet jim místo v přípravných třídách, kde je menší kolektiv, příprava na školní docházku je velmi přirozená, příjemná a efektivní a přechod do školy je pro dítě mnohem snazší. Proto ještě postupně přibydou ve školkách další volná místa, která budou obsazována po skončení správního řízení v průběhu srpna.

S tímto covidovým přetlakem se nám bohužel sešla i nevyhnutelná rekonstrukce MŠ Janovského. Jde o prostor velmi oblíbené mateřské školy, který má Praha 7 desítky let pronajatý od dvou soukromých vlastníků. Na základě současných požadavků hygieny jsme stáli před možností velmi komplikované rekonstrukce nebo omezení počtu dětí tak, že by nedávalo smysl školku dále provozovat. Rozhodli jsme se pro rekonstrukci, která je komplikovaná nejen vlastnickými vztahy, ale také velmi složitými způsoby, jak splnit veškeré hygienické požadavky a požárně bezpečnostní řešení v daném prostoru. Z těchto důvodů je rekonstrukce složitá a potrvá několik měsíců, kdy bude muset být školka zavřená, aktuálně do ní tedy nemůžeme přijímat žádné děti. Tato místa nám samozřejmě dočasně schází také. Ale rozhodli jsme se jít cestou rekonstrukce a o školku nepřijít úplně.

V současné době ladíme detaily náhradního prostoru pro stávající děti z MŠ Janovského. Převážná část dětí bude umístěna v MŠ Nad Štolou, část pak v dalších prostorech, které jsme chystali na podzim k otevření.

 

Vážení rodiče,

intenzivně připravujeme možnosti krizového řešení pro rodiny nepřijatých dětí, které se do školek nedostanou ani po ukončení správního řízení v srpnu a rodiče se tím ocitnou v obtížné životní situaci. Co nejdříve budeme o řešení informovat na webu MČ Praha 7 a prostřednictvím našich školek. Dotčené rodiny budeme také kontaktovat jednotlivě. Rozhodně nechceme nikoho nechat bez pomoci. 

Zrekonstruovaná MŠ Janovského bude od ledna otevřená, zároveň rekonstruujeme další dvě školkové třídy, které budeme mít v novém roce také k dispozici. Celkově navýšíme kapacitu o dalších cca 60 míst. Do těchto nových školkových tříd budou vypsány dodatečné zápisy. Rodiče o nich budeme včas informovat.

Současná situace způsobena výše popsanými okolnostmi nás velice mrzí. Uděláme maximum pro to, abychom našli řešení pro ty z Vás, kteří na těch několik měsíců, než se nám podaří otevřít další předškolní kapacity, budou akutně potřebovat pomoc.