Od 11. června 2021 je určitým skupinám ve vybraných očkovacích centrech umožněno očkování pro samoplátce – očkování si v takovém případě zájemce hradí sám. 

Otázky a odpovědi k očkování samoplátců

Nejsem pojištěný/á u české veřejné zdravotní pojišťovny, mohu se nechat očkovat?
Ano, od 11. června je tato možnost určitým skupinám umožněná. Očkování si v takovém případě zájemce hradí sám.

 
Kdo se takto může nechat očkovat?
Tímto způsobem se může očkovat osoba nepojištěná v systému veřejného zdravotního pojištění v České republice nebo ostatních státech Evropské unie, pokud je: 

  • občanem České republiky, nebo
  • cizincem (z EU nebo třetích zemí), který má na území ČR povolen pobyt nad 90 dnů ve smyslu zákona o pobytu cizinců a zároveň splňuje jednu z následujících podmínek:
    • má platné povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v České republice,
    • je držitelem platného dlouhodobého víza,
    • jedná se o občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky,
    • jedná se o rodinného příslušníka občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky.

Kde se mohu nechat naočkovat?
V každém kraji bude minimálně jedno očkovací místo, ve kterém bude probíhat toto očkování, tzv. očkování samoplátců. Seznam zapojených očkovacích míst najdete na adrese registrace.mzcr.cz/samoplatci/ocm.

 
Budu si moct vybrat vakcínu, kterou budu očkovaný/á?
Na těchto očkovacích místech bude aplikovaná vakcína Comirnaty od společnosti Pfizer/BioNTech.

 
Kolik mě bude očkování stát?
Maximální cena jedné dávky nepřesáhne 810 korun.

 
Jak se k očkování přihlásím?
K přihlášení využijete odkaz registrace.mzcr.cz/samoplatci, případně portál crs.mzcr.cz a dlaždici Očkování pro samoplátce.

 
Jak probíhají jednotlivé kroky přihlášení k očkování?
Po zadání telefonního čísla na adrese registrace.mzcr.cz/samoplatci obdržíte PIN1, který následně zadáte do systému. Otevře se vám formulář, ve kterém vyplníte údaje o své osobě.
Vyberete si očkovací místo (jedná se o vybraná očkovací místa, která umožňují očkování samoplátců).
Odešlete žádost. Na vámi uvedenou e-mailovou adresu dorazí e-mail potvrzující registraci.
Na vámi uvedené telefonní číslo bude zaslána SMS potvrzující registraci a obsahující vaše identifikační číslo.
Jakmile vámi vybrané očkovací místo vypíše volné termíny k očkování, bude na vámi uvedené telefonní číslo zaslána zvací SMS s identifikačním číslem a PIN2. Oba tyto údaje budete potřebovat pro rezervaci termínů.

Rezervaci můžete opět provést za využití portálu crs.mzcr.cz, kde vyberete dlaždici Očkování krok 2: Rezervace termínu, případně můžete využít přímo odkaz rezervace.mzcr.cz. Tento krok je shodný s rezervací termínů pro pojištěnce.
Pomocí obdrženého identifikačního čísla a PIN2 si na adrese rezervace.mzcr.cz zarezervujete termín na vámi vybraném očkovacím místě.
Vyberete si datum a čas prvního očkování na očkovacím místě, které jste si při registraci zvolil/a. Termín pro druhé očkování se vám vygeneruje automaticky sám na stejné očkovací místo v intervalu dle aktuálně platných pravidel. Na provedení rezervace máte 48 hodin od obdržení PIN2.
Když z jakéhokoli důvodu neprovedete rezervaci termínu do 48 hodin, jste vrácen/a zpět do registrace a čekáte na novou SMS s výzvou z očkovacího místa.
Vrácen/a do registrace můžete být maximálně 3x, poté vaše registrace zaniká.

 
Co si mám vzít s sebou k očkování?
S sebou budete potřebovat doklad totožnosti.
Pokud nejste občanem České republiky, vezměte si také doklad k ověření vašeho pobytového oprávnění v České republice.
Očkování lze na místě uhradit hotově i kartou. Některá očkovací místa však přijímají na místě pouze platbu kartou.

 
Jak získám certifikát o ukončeném očkování?
Certifikát si můžete vyzvednout ihned po očkování na portálu https://ocko.uzis.cz. Pro jeho vyzvednutí budete potřebovat stejný telefon a email, který jste uvedl/a při registraci.


Informace k očkování cizinců bez veřejného pojištění