archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 se část zaměstnanců městské části Praha 7 zúčastnila přednáškového workshopu pod vedením Institutu Cirkulární Ekonomiky. Kromě uvedení do tématu, jež je součástí adaptačních opatření na změnu klimatu, představila zakladatelka a ředitelka institutu Soňa Jonášová příklady dobré praxe u nás i v zahraničí.

Mohlo by se zdát, že cílem cirkulární ekonomiky (CE) je hlavně recyklace odpadů, ale není tomu tak. Prim hraje změna nastavení systému od samotného začátku. „Je to ekosystém, ve kterém nic není odpadem. Naopak všechno, co produkujeme, může být zdrojem využitým dále. Není to ani nic nového – tento systém tu existoval vždycky,“ uvedla Soňa Jonášová. Důraz je kladem na prevenci vzniku odpadů, opětovné využití materiálů a maximalizaci doby jejich udržení v oběhu. Tím se liší od systému lineární ekonomiky s řetězcem: „vytěžit – vyrobit – vyhodit“. V současné době se nám dle dat Ministerstva průmyslu a obchodu daří v České republice vracet pouze 7,6 % materiálů zpět do oběhu.

Jak mohou cirkulárně fungovat kavárenské provozy, od listopadu minulého roku zjišťuje například pilotní projekt Cirkulární kavárny, na kterém spolupracuje INCIEN, svozová firma Pražské služby, jež projekt finančně zaštítila, a radnice Prahy 7. Na Sedmičce se do tohoto projektu zapojilo pět kaváren, které hledají cesty, jak množství odpadů snižovat a chovat se zodpovědněji k životnímu prostředí. Projektová manažerka INCIENu Barbora Kebová představila Desatero cirkulární kavárny společně s příručkou, kterou si můžete volně stáhnout a seznámit se s výsledky zmíněného pilotního projektu.

V rámci workshopu se účastníci mimo jiné dozvěděli, jak lze uplatňovat myšlenky CE jako jednotlivec ve vlastní domácnosti i jako zaměstnanec působící v kanceláři (a v kuchyňkách) na úřadě. Speciální blok semináře byl věnován doporučením, jak lze nastavit kritéria ve výběrových řízeních a nákupech, které probíhají na radnici Prahy 7.

Publikace ke stažení zde.


Institut Cirkulární Ekonomiky je nevládní nezisková organizace, která se zaměřuje na inovativní environmentální management. Misí INCIEN je informovat, vzdělávat, interpretovat osvědčené postupy a společně vytvářet průkopnické projekty při přechodu z lineární na cirkulární ekonomiku. Ve spolupráci s firmami, obcemi, vládním sektorem, neziskovými organizacemi a dalšími zájmovými skupinami realizuje ročně desítky projektů.