archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V pražských Holešovicích, jednom z míst s největší koncentrací funkcionalistických budov v Praze, se probouzí k životu budova Bubenská 1. Někdejší palác Elektrických podniků, později známý také jako Dopravní podniky, patří mezi nejvýznamnější památky funkcionalismu na území dnešní ČR.

Původní výstavba trvala osm let. Budova začala vznikat roku 1927 na holešovickém předmostí Hlávkova mostu podle návrhu Adolfa Benše a Josefa Kříže na pozemcích bývalé továrny na klobouky bratří Böhmů. V roce 1934 se do ní začali stěhovat první zaměstnanci. Od dokončení stavby letos uplyne 85 let.

Výměra pronajímatelných prostor budovy je dnes téměř 26 500 m2. Kdysi největší administrativní budova v Praze byla ve své době ukázkou moderních stavitelských postupů a technologií odrážejících ambice první republiky. Vedle kancelářských místností se v budově nacházely i takzvané propagační místnosti, předprodej jízdenek, velký kulturní sál či archiv. Součástí budovy bylo také lázeňské zařízení pro zaměstnance Elektrických podniků.

 

Kompletní rekonstrukce byla zdárně dokončena!

Celý projekt je jednou z největších a technicky nejnáročnějších rekonstrukcí památkově chráněné budovy na území Prahy. Díky tomu, že je Bubenská 1 od roku 2016 ve vlastnictví společnosti CPI Property Group, se dočkala oprav, které jsou nezbytné, ale také velmi rozsáhlé a nákladné. Podkladů pro rekonstrukci bylo k dispozici bohužel velmi málo. Během povodní v roce 2002 voda kompletně zaplavila archivy v suterénu budovy. Žádné historické listinné materiály se bohužel kvůli této zkáze nedochovaly. Jediným podrobnějším dokumentem tak zůstala sbírka fotografií a negativů, které byly naštěstí uschované ve vyšším patře.

Cílem rekonstrukce bylo vrátit budově jiskru a navázat na někdejší slávu moderní prvorepublikové stavby. Uvnitř budovy však návštěvníci najdou nejmodernější technické vybavení, citlivě propojené s původními prvky. Architekt Marek Tichý z ateliéru TaK, který stojí za celkovým návrhem rekonstrukce, klade důraz kromě zachování původního rázu budovy na využití moderních technologií.

 

Zajímavosti, které jste o budově možná nevěděli

6 000 m2 je plocha keramických obkladů, které byly potřeba na pokrytí pláště budovy. Plášť je obnoven s původními rozměry a barvou obkladů. Novinkou je zateplení, které zlepšilo vlastnosti pláště bez nutnosti zásahu do vzhledu budovy. CPI Property Group je momentálně jedinou společností, která v Praze dostala povolení ke kompletní výměně obvodového pláště budovy, jenž byl nenávratně poškozen během druhé světové války. Zajímavostí také je, že během války byla budova natřena nazeleno, aby nevyčnívala z krajiny a byla ochráněna před nálety.

Poliklinika, lístkárna, lázně jsou jen některá z původních využití prostor Bubenské. Kromě nich prochází rekonstrukcí také velký sál, výstavní galerie nebo obchodní jednotky. Jádro budovy tvoří kancelářská část. Těžiště této části tvoří pětipatrová hlavní loď s centrální dvoranou, kterou po obvodu lemují galerie.

Sanace, statika, stavba. V tomto pořadí probíhaly práce od roku 2018. Rekonstrukci zahájila rozsáhlá sanace základových patek pod celým půdorysem. Dalším krokem byly hlavní statické úpravy, teprve potom bylo možné zahájit vlastní stavební práce spojené s obnovou a přestavbou.

Modrá okna budovy Bubenská mohou působit jako plastová, ale opak je pravdou. Rekonstrukce, která proběhla v součinnosti s Národním památkovým ústavem, vyžadovala zachování materiálového řešení. Okna jsou tedy dřevěná a otevíratelná. Zajímavostí je, že dobové fotografie byly černobílé a rámy oken měly před rekonstrukcí černou barvu. Průzkum však odhalil, že lak měl původně barvu modrou.

Žula, kov i sklo jsou původní materiály zachované především ve společných částech budovy. Je obnoveno žulové schodiště, kovové zábradlí nebo prosklené stěny v mezipatrech schodiště směřující ke kostelu sv. Antonína.

Dalším prvkem, který tvořil charakter interiéru budovy a zůstává zachován, jsou páternostery. Ty najdou nájemci v budově hned dvakrát. Původní výtahy byly zachovány a repasovány. Kromě nich je budova vybavena pěti moderními výtahy v hlavní lobby. Další nové výtahy jsou v jihovýchodní části prostor, kde spojují 1. PP až 2. NP, v poliklinice nebo u kulturního sálu.

Parking by v budově Bubenská 1 čekal málokdo. Nový systém automatického parkování bude s kapacitou 157 míst druhý největší tohoto typu v České republice. Nové rozšíření parkovacích míst v lokalitě kromě nájemců budovy ocení i město.

Budova má za sebou kolaudaci a přivítala prvního nájemníka – společnost WPP, která je jednou z největších mediálních agentur v České republice. Strossmayerovo náměstí a Vltavská se tak probouzejí k čilému životu a stávají se centrem mediálního dění v Praze.

Zdroj: CPI Property Group