archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Pěvecká soutěž, která je určena pro znevýhodněné děti (děti s asistencí, integrované děti a děti se speciálními poruchami učení). Formou soutěže chceme znevýhodněným dětem umožnit prožitek úspěchu, a tak je motivovat v dalších činnostech.

Žáci budou soutěžit v sólovém zpěvu, doprovod písničky může být realizován jakýmkoli způsobem (hudební nástroje, nahrávka).

Sólový zpěv bude probíhat v kategoriích: 

  • 1. – 3. ročník,
  • 4. – 6. ročník,
  • 7. – 9. ročník                                                                                        

do obvodního kola postupují z každé kategorie žáci z prvního a druhého místa.                        

Obvodní kolo soutěže proběhne 17. října 2018 v aule FZŠ Umělecká 8, Praha 7.

 

Přihlášky do soutěže posílejte na FZŠ Umělecká do 10. října 2018    

kontaktní mail: topicova.jana@gmail.com