Žádáme pejskaře, aby v parku Stromovka u rybníčků brali při venčení zvýšený ohled na vodní ptactvo a vedli svého psa vždy na vodítku. Při procházce tu lze spatřit kachní rodinky nebo labutě i lysky sedící na vejcích v období, kdy jsou nejvíce zranitelné. V žádném případě se nedoporučuje se k nim přibližovat. Volně pobíhající psi můžou hnízdící ptáky či nově vylíhnutá mláďata zranit či dokonce usmrtit. Rodiče navíc mláďata zpravidla urputně brání a zranění úderem křídel a poštípání silným zobákem mohou být velmi bolestivá – jak pro člověka, tak i pro psa. Děkujeme, že jste při venčení psů k těmto ptačím rodičům ohleduplní.