Úřad Prahy 7 přijme do svého týmu kolegu/kolegyni na pozici referent/ka oddělení silničního správního úřadu na Odboru dopravy. Jste na silnicích jako doma a vyznáte se v pravidlech provozu na komunikacích? Chtěli byste se starat o dopravu v Praze 7? Rádi byste pracovali v dynamicky se rozvíjející městské části pro úřad s tak trochu jiným přístupem? Neváhejte a přihlaste se do našeho výběrového řízení.

Co u nás budete dělat?

Budete vykonávat působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací II. až IV. třídy. Povedete správní řízení, budete jednat s klienty a provádět kontrolní činnost v terénu.

Co od vás očekáváme?

  • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, případně vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (obor doprava)
  • znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  • znalost zákona  č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
  • znalost vyhlášky 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
  • znalost  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
  • znalost zákona  č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • znalost PC MS Word, MS Excel, internet
  • zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou
  • orientace v dopravní problematice výhodou

Co vám nabízíme?

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou. Nástupní plat v 10. platové třídě až do výše 34 370 Kč podle délky odborné praxe. Po zkušební době osobní příplatek až do výše 100 % maximálního nástupního platu.

Platové ohodnocení, které roste spolu s vámi.

Širokou škálu benefitů, které přicházejí
ve správný čas.

Pět týdnů dovolené, na kterou nebudete chtít odjet, a tři dny indispozičního volna.

Možnost dalšího vzdělávání, abyste se
ve světě neztratili.

Práci v inspirativním kolektivu, kde se
před nápady nezavírají oči.

Perspektivní zaměstnání, kde pomáháte
měnit svět kolem sebe.

 

Jak se k nám dostanete?

Přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů včetně strukturovaného životopisu, výpisu z evidence Rejstříku trestů ne staršího než tři měsíce a ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání je možné osobně doručit v úředních hodinách do podatelny Úřadu MČ Praha 7 nebo zaslat na níže uvedenou adresu nejpozději do 22. června. 2024. Obálku označte slovy: „Referent oddělení silničního správního úřadu – Odbor dopravy (ODO)“.

Předpokládaný vznik pracovního poměru: dohodou.

 

Formuláře ke stažení:

Přihláška do výběrového řízení

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

Odbor personálních činností

U Průhonu 1338/38

170 00 Praha 7

 

Veškeré potřebné informace pro přihlášení do výběrového řízení naleznete ZDE.