archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Pohlednice z druhého desetiletí 20. století ukazuje průhled Oveneckou ulicí. Právě odtamtud, kde bydlel její pisatel, jak nám sděluje šipkou, mohl být velmi pěkný pohled na protější vilovou stranu ulice. Nemáte ve svých rodinných albech a archivech snímky západní strany Ovenecké ulice?

Muzeum města Prahy (MMP) v rámci své knižní řady o pražských historických předměstích, dnes čtvrtích širšího pražského jádra, chystá k vydání knihu o Dejvicích a Bubenči. Autorka Kateřina Bečková ve spolupráci s MMP se na obyvatele Sedmičky obrací s výzvou určenou všem, kdo žijí v oblasti Letné již po několikátou generaci.

Nemáte ve svých rodinných albech a archivech snímky západní strany Ovenecké ulice, kde ještě ve dvacátých letech 20. století stály jen vily? První z nich si zde před rokem 1870 postavil jakýsi Josef Zeman, měla bubenečské č. p. 73 a říkalo se jí Zemanka. Široko daleko kolem ní byla v té době jen pole. V dalších desetiletích se řada vil rozrostla, zatímco v okolí se již podle nového regulačního plánu stavěly vysoké činžovní domy. V průběhu 20. století i vilky na západní straně Ovenecké ulice postupně zanikly a byly nahrazeny novodobou zástavbou. Fotografie vily Zemanky a jejích sousedů jsme bohužel ve veřejných sbírkách nenalezli, ale zdráháme se uvěřit tomu, že by vůbec žádné neexistovaly. Pokud o nějakých víte nebo nějaké máte, dejte prosím vědět na e-mail beckova@muzeumprahy.cz nebo na telefon 251 106 565.