MČ Praha 7 hledá provozovatele malého, částečně vybaveného občerstvení a veřejných toalet v ulici Varhulíkové 12/302 u vznikajícího parku U Vody v blízkosti nové cyklostezky spojující Holešovice se Stromovkou. Příjem nabídek končí 24. dubna 2024 v 9.00.


Minimální nájemné  je stanoveno na 8 000 Kč/měsíc, v zimní sezoně s 50% slevou. Nájemce je povinen zahájit oficiální provoz veřejných toalet nejpozději od 1. července 2024 a provoz občerstvení nejpozději od 1. září 2024.

Soutěžní podmínky naleznete spolu s výkresovou dokumentací, fotografiemi, vzorovou smlouvou a závaznou nabídkou zde