archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Hlavní město pokračuje ve snaze nalézt co nejširší spektrum pěstounů. Hledání nových zájemců podpoří také osvětová kampaň s názvem „Láska se nedělí. Láska se násobí.“ K vidění je v ulicích Prahy od října 2023 a naváže na ni putovní výstava v závěru podzimu. V rámci kampaně město představuje veřejnosti sedm různých příběhů lidí, kteří již jsou pěstouny, nebo naopak byli vychováváni v pěstounské péči. Vznikl také nový informační web

Kampaň má v první řadě zvýšit povědomí široké veřejnosti o náhradní rodinné péči představením konkrétních lidských příběhů spojených se zkušeností s pěstounskou péčí. V Praze je totiž, stejně jako v celé České republice, v současné době značný nedostatek zájemců o náhradní rodinnou péči. Děti, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci a nemohou z různých důvodů vyrůstat ve své biologické rodině, přitom nutně potřebují zajistit náhradní rodinné prostředí na dobu nezbytně nutnou.

Druhým cílem kampaně je také uvést na pravou míru mýty a předsudky, které ve společnosti panují. Například si mnoho lidí stále myslí, že pěstounem může být jen manželský pár, případně že pěstounem se nemůže stát osoba žijící ve stejnopohlavním páru.

Souběžně s kampaní vznikl také nový informační web pro širokou veřejnost, zájemce o pěstounskou péči a stávající pěstouny. Ten bude sloužit jako prostor pro získání informací o pěstounské péči, pro sdílení aktuálního dění a zajímavostí od odborné veřejnosti. Pražané se s kampaní setkávají v rádiu, v prostředcích MHD, na reklamních plochách i v tištěném a online prostoru.

Do kampaně se zapojili reální pěstouni a nese název „Láska se nedělí. Láska se násobí.“ Autorkou fotografií je Alžběta Jungrová, která byla opakovaně oceněna v soutěži české novinářské fotografie Czech Press Photo. Vizuály nabídnou celkem sedm různých příběhů, konkrétně šesti pěstounů a jedné ženy, která byla vychována pěstounskou rodinou. Kampaň začala v říjnu 2023 a bude pokračovat putovní výstavou fotografií na konci podzimu.

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné péče, která by měla umožnit dětem, o které se nemohou jejich biologičtí rodiče postarat, vyrůstat v rodině. Dlouhodobých pěstounů je přitom v Praze nedostatek, zejména pak pěstounů připravených na přijetí sourozeneckých skupin, dětí minoritního etnika, se zdravotním znevýhodněním či dětí starších šesti let, zejména pak chlapců.