archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Dne 18. srpna 2023 byl na dětském hřišti U Sparty z bezpečnostních důvodů pokácen javor stříbrný. Během kontroly byl zjištěn havarijní stav stromu. Kvůli riziku pádu a s ohledem na vysokou intenzitu využívání hřiště rodiči s dětmi bylo třeba přikročit k okamžitému pokácení stromu. V průběhu pátku 18. 8. je z důvodu kácení hřiště uzavřeno. Nejbližší hřiště, které můžete využít, je dětské dopravní hřiště Na Výšinách.

Během kontroly bylo u stromu zjištěno významné poškození kmene z důvodu odlomení jedné z hlavních větví, která byla zachycena do instalované dynamické vazby v horní úrovni. V trhlině a kosterním větvení byly přítomny plodnice dřevokazných hub, stejně jako u kořenových náběhů. Zde zabíraly více jak 1/3 obvodu, což značí velmi rozsáhlou infekci kořenového systému, který tak může kdykoliv selhat. Strom byl vyhodnocen jako nestabilní s vysokým rizikem vývratu z kořenů, a proto bylo nutné přistoupit k havarijnímu pokácení.