archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Aktualizace: skvrna je podle prvotního ohledání tvořena organickým materiálem. Povodí Vltavy odebralo vzorky k rozboru.

Na Vltavě mezi Libeňským ostrovem a Trojským mostem se objevila skvrna neznámé látky. Hasičské záchranné složky jsou na místě, událost se bude řešit ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a Povodím Vltavy.