archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Radou hl. m. Prahy byl 30. srpna 2021 schválen tisk, který se týká plánovaných investičních akcí na gymnáziích Nad Štolou, v Českolipské, Budějovické a odborné školy Weilova. Poskytnuté dotace v celkové výši přes 78 milionů korun půjdou na přestavby, nástavby a modernizace budov.

Plánované investiční akce vycházejí z potřeby rozšiřovat či renovovat stávající prostory budov u škol, které hlavní město zřizuje. Jedná se především o akce typu přestavby či vestavby jako je tomu například v Gymnáziu Nad Štolou v Praze 7, která od města obdrží 36 milionů korun na plánovanou vestavbu nových šaten do prostoru pod budovu školy. Díky vzniklému prostoru tak škola získá pro žáky kvalitnější šatny a ty původní využije k výuce. Další podpořenou projektovou akci ve výši 18 milionů korun chystáme v Praze 9 na Gymnáziu Českolipská, kde se pro narůstající počet žáků vytvoří tři nové učebny a jeden kabinet,” uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

Další investiční akcí, kterou město podpoří 16 miliony korun, bude přestavba tělocvičny na víceúčelový sál na Gymnáziu Budějovická v Praze 4. Škola díky tomu získá moderní multifunkční prostor odpovídající moderní výuce. Dotaci za 8,5 milionu korun Střední škola automobilní a informatiky v Praze 10 použije na vybudování prostor pro moderní výuku i pro akce se školou spojené jako jsou například kurzy, školení, společenské akce.