Obec architektů každoročně vyhlašuje Grand Prix Architektů – Národní cenu za architekturu, největší českou architektonickou soutěž o nejlepší realizaci. V letošním ročníku se o cenu ucházelo 255 projektů. Hlavní cenu získala Kunsthalle na pražském Klárově. Jedno ze sedmi čestných uznání bylo uděleno projektu proměny podchodů u metra Vltavská v pouliční sdílené sportoviště.  

„V rámci požadavku MČ Praha 7 na oživení zanedbaných podchodů u stanice metra Vltavská v Praze jsme navrhli proměnu temné ‚no-go‘ zóny v pouliční sdílené sportoviště. Základní technická idea byla vyhnout se nákladné rekonstrukci a implementovat nové prvky do stávajících struktur. Provozní idea byla neoddělovat sportoviště od transportní funkce podchodu, ale naopak přispět ke sdílení veřejného prostoru. Bezpečná a přátelská zóna, přístupná kdykoli. Skateboard a BMX překážky, boulderová stěna s převisem, basketbalový koš, bistro s amfiteátrem. Trvale osvětlený prostor pod střechou. Procházení doplněno možností setkávání,“ popisují projekt jeho autoři Re_place.cz a U / U studio.

Sportoviště u metra Vltavská Sedmička otevřela v listopadu 2021. Zanedbaná temná zákoutí mezi Hlávkovým mostem a Vltavskou se proměnila v jeden z největších veřejně přístupných krytých skateparků v ČR, nevyužívané podchody opět slouží chodcům. Na úspěšný projekt navazuje druhá etapa


Více o Grand Prix Architektů 2022