Novým správcem podzemních garáží na Letné se od 2. října 2020 stává Technická správa komunikací. Městské části se podařilo vyjednat, aby veškerá rezidentní stání přebrala se současnými nájemci za předpokladu uzavření smlouvy s novým provozovatelem. Současný nájemce pouze vyplní formulář a zašle jej poštou či datovou schránkou na kontakty TSK. Taktéž cena za parkovací místo zůstává stejná jako doposud. V současné době navíc probíhají mezi Prahou 7 a TSK jednání o navýšení parkovacích kapacit pro rezidenty Sedmičky. 

Žádost o uzavření smlouvy na parkování na veřejných parkovištích

Vyplněný formulář zašlete poštou anebo datovou schránkou na podatelnu TSK:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1 – Staré Město

ID datové schránky: mivq4t3


Kontaktní osoba za TSK:

Markéta Matoušová
email: marketa.matousova@tsk-praha.cz