Popularita Prahy 7 v posledních letech roste. V oblasti bydlení však můžeme sledovat stále se zvyšující ceny nájmů, gentrifikaci a narůstající počet lidí, kteří si již nemohou dovolit v Praze 7 bydlet, i když zde mají vazby a zázemí – chodí zde do práce a jejich děti do školy nebo se zde starají o své příbuzné. Obzvlášť pro jednotlivce s nízkou mzdou či osamělé seniory závislé na starobním důchodu může být tržní bydlení zcela nedostupné.

Bytová politika MČ Praha 7 odráží přesvědčení, že skladba obyvatel městské části má být pestrá, mají zde být zastoupeny různé sociální vrstvy. V dlouhodobé perspektivě je ovšem tento cíl s aktuálními možnostmi městské části nedosažitelný. Zásadním limitem je především omezený počet bytů spravovaných Prahou 7. Proto se městská část rozhodla vyzkoušet i další možnosti – připravuje výstavbu městských bytů a spolupráci se soukromým sektorem v rámci programu Garantované bydlení.

 

Vlastníte v Praze 7 byt, který z nějakého důvodu nepronajímáte?

MČ Praha 7 spolu s Nadačním fondem městské části Praha 7 vám pomůže váš byt pronajmout  a vás to bude stát minimální úsilí. Konkrétně se jedná o to, že MČ Praha 7 a Nadační fond Městské části Praha 7:

 • vám pomůžou najít vhodného nájemníka, se kterým budou pravidelně v kontaktu
 • pomůžou vám se správou bytu včetně zajištění drobných oprav
 • garantují vám včasnou a pravidelnou úhradu nájemného
 • garantují vám náhradu škody, nájemníci mají uzavřeno pojištění odpovědnosti

Podobný model Garantovaného bydlení úspěšně realizuje několik obcí a neziskových organizací po celé ČR. Jako příklad může posloužit organizace Mezi proudy v Českých Budějovicích nebo město Most. V Praze již několik let funguje Městská nájemní agentura a podobné sociální nájemní agentury jsou běžné v celé řadě evropských zemí.

 

Garance 

Garantované bydlení, prostřednictvím Nadačního fondu městské části Praha 7, poskytuje majitelům tyto garance: 

 • finanční plnění maximálně ve výši 75 000 Kč     
 • max. 5 měsíčních nájmů (v případě výpadku platby)
 • škody přesahující částku 10 000 Kč, a to maximálně do výše 50 000 Kč
 • soudní řízení na max. 30 000 Kč
 • výběr nájemníka včetně zmapování jeho aktuální situace 
 • zajištění podpory nájemníka sociálním pracovníkem v potřebné míře  
 • péči o byt (včetně zajištění oprav, které platí majitel) 
 • vyřízení administrace spojené s pronájmem, včetně přepisu energií 
 • zprostředkování komunikace se sousedy v případě potřeby
 • podporu majitele při obtížích spojených s pronájmem bytu (na základě individuální domluvy s majitelem bude tým odborníků MČ řešit komunikaci s SVJ/družstvem, řešení pojistné události, zajištění případného právního servisu atp.) 
 • nájemník je povinen zřídit si pojištění odpovědnosti s vinkulací na pronajímatele

 

Nájemníci

 • žadatelé o byty ve správě MČ Praha 7 schváleni bytovou komisí Rady MČ Praha 7
 • potenciální nájemníci jsou pečlivě vybráni z pořadníku žadatelů o městské byty
 • jsou mezi nimi zejména nízkopříjmoví pracující, neúplné rodiny, senioři či hendikepovaní

 

Nájemné

 • standardní nájemní smlouva dle občanského zákoníku na dobu 12 měsíců a delší
 • výše nájmů zohledňuje místně obvyklé nájemné.
 • nájemník uhradí kauci ve výši 1,5měsíčního nájemného
malé byty výměra do 45 m² 375 Kč/m²/měsíc
střední byty výměra 25–70 m² 261 Kč/m²/měsíc
velké byty* výměra nad 60 m²

257 Kč/m²/měsíc (do 70 m2)

70 Kč/m²/měsíc (nad 70 m2)

 

* např. byt výměry 90 m2: (70 × 257 Kč) + (20 × 70 Kč) = 17 990 Kč + 1 400 Kč = 19 390 Kč

Kalkulačka nájmu v programu Garantovaného bydlení

 

Často kladené otázky 

 

Vy ji hledat nebudete. MČ najde nájemníka, který se k danému bytu nejvíce hodí. Zároveň vás však nezbavuje možnosti se na výběru nájemníka podílet, pokud o to máte zájem.

Nájemníka vám vybere tým zkušených lidí, kteří se s ním nejprve několikrát setkají a ověří si, že je správnou volbou právě pro váš byt.

Za to vám ručí MČ. V případě výpadku platby začne tým odborníků MČ situaci okamžitě řešit.

Tým odborníků MČ je v pravidelném kontaktu s nájemníkem a bude mimo jiné také pravidelně kontrolovat stav bytu.

O technický stav bytu se postará technik MČ. Případné větší poškození bytu, dojde-li k němu vinou nájemníka, pokryjeme z našich nákladů. Bude také sjednáno pojištění odpovědnosti nájemníka.

Nahlásíte jej MČ a ta ho v co nejkratší době vyřeší.

Sousedským sporům MČ aktivně předchází. Pokud k nim i přesto dojde, je k dispozici profesionální poradce. Samozřejmostí je seznámení nájemníka s domovním řádem a zvyklostmi v domě.

Právník městské části je vám k dispozici v rámci týmu programu Garantované bydlení.

V rámci programu Garantovaného bydlení ho budete potřebovat minimum, nicméně vždy budeme k dispozici.

 

Dokumenty ke stažení

Garanční smlouva

Příloha č. 1 Garanční smlouvy – Specifikace bytu

Příloha č. 2 Garanční smlouvy – Vzorová nájemní smlouva

Příloha č. 3 Garanční smlouvy – Dohoda o uznání dluhu a jeho úhradě

Příloha č. 4 – Stanovení maximální výše nájmu  


 

Mezerová Hana, Bc.

koordinátorka programu garantovaného bydlení
Františka Křížka 17
gsm. +420778771012
MezerovaH@Praha7.cz