archivní článek, informace již nemusí být aktuální

První ročník festivalu dokumentárních filmů Nezlomní a obětovaní přinese snímky o historických osobnostech a dramatických událostech minulého století. Představí snímky českých, slovenských a polských tvůrců, vedle jiných Olgy Sommerové, Martina Vadase, Heleny Třeštíkové, Pavla Štingla, Kristiny Vlachové, Veroniky Tóthové a Arkadiusze Gołębiewského. Festival pořádá Muzeum paměti XX. století od 10. do 12. listopadu 2020. Všechny filmy, úvody a diskuse budou dostupné zdarma formou livestream z pražského Bio Oko.

Zařazené snímky do filmové přehlídky se vracejí především ke dvěma totalitním režimům v Československu. Název festivalu odkazuje na osudy mnoha lidí, kteří vzdorovali nacistické okupaci či komunistickému režimu často za cenu nejvyšší osobní oběti. Jedním z cílů Muzea paměti XX. století je připomínat odpůrce a oběti totalitních režimů a přispět k pochopení modelů autoritativního vládnutí.

 „Dokumentární historické filmy reflektující období totalitních režimů považuji za nesmírně cenné. V historii lidstva neměli nikdy naši předkové takovou příležitost přiblížit svědectví o dramatických a mnohdy tragických osudech jednotlivců i celého společenství. Pomocí těchto snímků můžeme také pochopit naši současnost,“ říká ředitel muzea Jiří Šesták.

V rámci festivalu jsou také zařazeny tři polské snímky, což je symbolický začátek spolupráce s velkým obdobným festivalem v polské Gdyni, kterou chceme v příštích letech výrazně rozvíjet. Letošní ročník byl připraven ve spolupráci s Polským institutem v Praze, který zajistil zapůjčení těchto filmů. „Mezinárodní festival dokumentárních filmů NNW v Gdyni je pro nás velkou inspirací a velmi si ceníme pomoci jeho zakladatele, režiséra Arkadiusze Gołębiewského,“ připomíná spoluautor programu festivalu, historik Petr Blažek.

Ředitel Polského institutu v Praze Maciej Ruczaj k tomu doplnil: „Zkušenost totality je tím, co Poláky a Čechy nejsilněji spojuje – ve zlém, jako trauma, ale i v dobrém – právě sdílená zkušenost nesvobody sblížila naše společnosti ke konci doby komunismu. A myslím, že nás trochu naočkovala proti totalitním tendencím, přítomným i v dnešním světě. Inspirativní může být i srovnání reflexe nad minulostí, tak jak probíhá prostřednictvím muzejnictví či právě filmové tvorby“.

Většina filmů české provenience byla zapůjčena Českou televizí, menší část přímo jejich autory. Součástí projekcí budou také debaty s tvůrci většiny filmů a odborníků, kteří přiblíží okolnosti jejich vzniku a historický kontext. Na konci přehlídky budou předány dvě ceny tvůrcům filmových dokumentů.

Filmy, které jsou součástí festivalu, tvoří fascinující mozaiku lidských osudů, z nichž každý byl naprosto jedinečný a hodný úcty. Životy a činy těchto lidí nesmí být v našem vlastním zájmu zapomenuty. Některé z filmů jako by na zvratech a dramatech v životě jednoho člověka vyprávěly příběh celé Evropy XX. století (např. „Hitler, Stalin a já“ o životě Hedy Margoliové-Kovalyové). Jiné jsou pohledem do duší lidí, kteří každý svým způsobem neuvěřitelně statečně čelili brutálnímu tlaku totalitního režimu (např. filmy o Janu Palachovi, jeho polském protějšku Ryszardu Siwiecovi nebo třeba o bratrech Mašínech). Nechybí ale ani pohled na postoje čelných komunistických funkcionářů během pražského jara („Spřízněni volbou“) nebo na okolnosti vzniku dokumentu zvaného Anticharta („Anticharta, mechanismus loajality“),“ dodává předsedkyně správní rady Muzea paměti XX. století a radní hlavního města Prahy Hana Kordová Marvanová. „Jsem přesvědčena, že film a umění může působivě přiblížit hrůzy totalitních režimů a jejich zničující vliv na osudy lidí.

Přehlídka se uskuteční v Bio Oko. Vzhledem k momentální koronavirové pandemii lze sledovat přenášet úvody, besedy a filmy formou livestream na adrese: www.muzeum20stoleti.cz a www.nezlomniaobetovani.cz.