archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V pátek 1. července 2022 se Česká republika ujala půlročního předsednictví v Radě Evropské unie. Na území republiky se pořádá řada akcí a jednání. Jedním z prvků, které české předsednictví připomíná, je také Eurotramvaj, která ulicemi Prahy bude jezdit až do června 2023. Polep tramvaje vznikl na základě soutěže na oslovených pražských školách. Jako nejlepší byl vybrán návrh s názvem „Věda a zdravotnictví“ od Anety Bromovské.

Tramvaj svou podobou vyzdvihuje předsednictví a zdůrazňuje priority, které si pro něj Praha předsevzala. Autorkou vítězného návrhu „Věda a zdravotnictví“  je Aneta Bromovská, studentka třetího ročníku školy Michael – Střední školy a Vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.

„Tato tramvaj nám bude v průběhu celého roku a v souvislosti s předsednictvím připomínat, že Praha je pomyslným srdcem, mozkem, ale i plícemi Evropy. Děkuji všem studentům a studentkám, kteří se do soutěže zapojili, a gratuluji autorce vítězného návrhu. Jsem hrdý, že máme v Praze tak nadané studenty,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Studenti si mohli vybrat z celkem sedmi okruhů pro své návrhy. Konkrétně se jednalo o ochranu demokratických hodnot, klimatickou změnu, chytrá řešení, kulturu, vzdělávání, vědu a Prahu jako město inovací. K vyhodnocení celkem dorazilo dvacet jedna různých návrhů.

„Praha byla vždycky geografickým srdcem Evropy a v roce 2022 bude i politickým. Česká republika bude předsedat Radě Evropské unie. Věda a zdravotnictví jsou úzce spojené pojmy. Po přečtení zadání soutěže se mi ihned vybavilo srdce, a také mozek a plíce. Již dlouho vnímám rychlý a pozitivní vývoj v oboru zdravotnictví. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla několik objevů vyzdvihnout a ukázat, jaké neuvěřitelné pokroky jsme v oblasti lékařství učinili. Domnívám se, že české zdravotnictví drží krok s evropskou špičkou. Zaměřit se právě na takové téma bylo jasnou volbou,“ uvedla autorka vítězného návrhu Aneta Bromovská.

Tramvaj bude jezdit Prahou jeden rok, tedy do poloviny roku 2023. Na svou první cestu se vydala 23. června 2022 pod číslem linky 17, své číslo dále mění dle potřeby, nejčastěji bude vypravována na linku 22, což je jedna z páteřních a nejdelších tramvajových linek v Praze, která navíc jezdí centrem a kolem nejnavštěvovanějších pražských památek. Náklady činily 150 000 korun za polep tramvaje, samotnou tramvaj poskytl Dopravní podnik hl. m. Prahy zdarma v rámci spolupráce s městem.


O letních prázdninách bude MHD v Praze jezdit dle klasických prázdninových jízdních řádů, po jejich skončení opět v plném rozsahu dle stávajících grafikonů. Naopak, díky předsednictví a rekonstrukci Barrandovského mostu, bude letos v metru a tramvajích méně výluk než po jiné roky a nedojde k postupné výměně dřevěných pražců za betonové na lince metra C, která téměř pravidelně probíhá cca 10 dnů na začátku prázdnin.

Od 1. července 2022 dochází v provozu PID k několika trvalým změnám a úpravám. Na území Prahy 7 došlo k přejmenování tramvajové zastávky Pražská tržnice. Nový název zní Holešovická tržnice.