Již třetím školním rokem provozuje organizace Elixír do škol s podporou městské části Praha 7 vzdělávací centrum, v němž si učitelé mateřských a základních škol nadšení do fyziky mohou zážitkovou formou vyzkoušet nejrůznější pokusy a metody, aby radostí z přírodních věd mohli nakazit i své žáky.


Své stabilní působiště našlo centrum Elixír v ZŠ TGM na Ortenově náměstí a zde se také konají vždy druhou středu v měsíci zdarma pravidelná setkání. Centrum je výjimečné propojováním pedagogů od mateřských škol až po druhý stupeň základních škol, velká část setkání je společná. Učitelé pak plánují např. tandemovou výuku pro své žáky, kdy děti ze starších ročníků mohou samy připravovat pokusy pro své mladší spolužáky.

Sedmičkové centrum, jež je součástí sítě 40 regionálních center Elixíru, vede Jitka Houfková, nejen autorka Pohádkové fyziky pro předškolní a mladší školní věk, ale také pedagožka připravující budoucí učitele fyziky na Katedře didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. „V předškolním a mladším školním věku je nejdůležitější, aby se děti naučily vše pozorovat, postupně popisovat a radovat se ze svých objevů. Přirozeně tak získávají pozitivní vztah k přírodním vědám a při setkání s ‚velkou‘ fyzikou pak dokážou skrze pokusy světu kolem sebe lépe porozumět. Na odborná vysvětlení bude čas později,“ říká Jitka Houfková.

Inspirace a zážitky
Setkání přinášejí pravidelnou dávku inspirace a pedagogové si zážitkovou formou zkoušejí jednotlivé pokusy. Hledají způsoby, jak tyto aktivity přenést do konkrétních tříd, vyměňují si zkušenosti a mají možnost problematiku konzultovat nejen po odborné, ale i didaktické stránce. Učitelka Jaroslava Matoušová z FMŠ Na Výšinách se po inspirativním setkání rozhodla nápady ve školce realizovat: „Děti z předškolního oddělení byly těmito až kouzelnickými pokusy nadšené. Nejtěžší bylo vytvoření obrázku měnícího se z černobílého do barevného provedení. Přes velkou náročnost se to však díky nadšení a trpělivosti dětí podařilo a každé si vytvořilo svůj vlastní měnící se obrázek. Výsledek si pak s radostí odnesly domů a zkoušely své rodiče, zda vědí, jak jejich pokus funguje.“

V uplynulém školním roce se setkání věnovala například bádání s potravinami v souvislosti s působením tlaku a se změnou skupenství, pokusům s elektřinou a vytvoření jednoduchého elektromotorku, výrobě vlastní stavebnice pro jednoduché elektrické obvody nebo váhy a závaží z papíru pro vážení drobných předmětů. Zajímavým tématem byla také zrcadla a sestavení vlastních krasohledů nebo testování geometrické představivosti při použití zrcadel.

Zkoumání na vlastní kůži
Učitelé oceňují, že si některé fyzikální pomůcky mohou zapůjčit do svých škol. „Pro MŠ Nad Štolou jsme si vypůjčili USB mikroskop a kapesní mikroskopy. USB mikroskop jsme nejvíc využili při zkoumání hmyzích nálezů, děti porovnávaly vzorky s obrázky v encyklopedii, hledaly názvy a také hmyz kreslily. Malé mikroskopy byly skvělé při pozorování venku: zkoumali jsme písek, kůru různých stromů a části rostlin. Neuvěřitelně dlouho dětem taky vydrželo prohlížení vlastního těla. Prohlíželi jsme si třeba špinavé ruce a ruce po umytí mýdlem, nehty, kresbu na bříškách prstů, různé škrábance a odřeniny. Zkoumali jsme ale i předměty a materiály okolo nás: desku stolu – zvlášť jak vypadá po jídle, a když se pak umyje, oblečení, koberec, popsaný papír, tisk v knížce. Po prázdninách další výpůjčku rádi využijeme,“ říká učitelka Lucie Ondráčková.

Vedoucí centra Jitka Houfková vnímá, že i učitelé potřebují prostor pro vlastní objevování, testování nových přístupů a možnost sdílení zkušeností s kolegy. Setkání v centru jsou vždy veselá, plná tvůrčí inspirace a chuti dále se rozvíjet v inovativních metodách.


Inspirace z Elixíru do škol na prázdniny: papírové fyzikální hračky
Papírový vírníček a lezoun jsou dvě jednoduché papírové fyzikální hračky, se kterými si můžete nejen zábavně krátit čas prázdnin, ale můžete na nich s dětmi i zkoumat řadu různých fyzikálních zákonitostí. Navíc si je děti mohou snadno vyrobit pomocí věcí, které máte doma nebo je můžete snadno sehnat v papírnictví.


Papírový vírníček
Pomůcky: papír, kancelářská sponka, tužka, pravítko, nůžky

Postup: Z papíru vystřihněte obdélník o stranách 3 cm a 12,5 cm. Podélně na něm vyznačte tři stejně široké proužky a z opačných stran vždy jeden z nich 9 cm od kraje nastřihněte, jak je naznačeno na obrázku. Volné konce přiložte k sobě a spojte kancelářskou sponkou, aby vznikl prohnutý trojúhelník. Vírníček chyťte za kancelářskou sponku, pusťte ho z co největší výšky a sledujte jeho pomalý let k zemi.

Co zkoušet a zkoumat: Změní se pád vírníčku, když ho uděláte z tvrdého papíru? Nebo když vyrobíte větší či menší? Co bude na jeho pádu jiné, když na něj pověsíte víc kancelářských sponek nebo ho zatížíte jinak, třeba plastelínou? Jak bude vypadat pád vírníčku, když ho necháte padat bez spojení jeho konců sponkou? A jak když ho vypustíte z ruky vzhůru nohama – sponkou nahoru?

Lezoun
Pomůcky: papír, brčko, provázek, izolepa, nůžky

Postup: Z papíru vystřihněte tvar svého lezouna (může to být ovál, na který nakreslíte libovolný obrázek, ale klidně to může být třeba tvar rakety nebo letadla či broučka apod.). Na jednu stranu namalujte svůj obrázek a na druhou přilepte izolepou šikmo dva kousky ustřiženého brčka, tak jak je vidět na fotografii. Skrz brčka provlékněte provázek, ohyb provázku je na straně, kde jsou konce brček blíž u sebe, volné konce provázku jsou na straně, kde jsou konce brček dál od sebe. Ohyb provázku zahákněte třeba za kličku u okna, navlékněte ji na nohu od židle nebo jen přes držadlo vařečky – záleží na tom, kam chcete svého lezouna nechat vyšplhat. Lezouna posuňte k volným koncům provázku a tyto konce pevně chyťte do ruky. Za volné konce provázku střídavě tahejte do stran – lezoun se bude díky tření mezi brčky a provázkem posouvat pryč od vás. Aby se s lezounem lépe pracovalo menším dětem a aby provázek nevyklouzával z brček, můžete na koncích provázku udělat smyčky nebo na ně navázat korálky.

Co zkoušet a zkoumat: Zkuste, jak závisí pohyb lezouna na provázku, který používáte – vyzkoušejte provázek tenký, tlustý, hladký, drsný… Přilepte brčka na lezouna různě šikmo – bude lezoun fungovat, když budou oba kousky brček rovnoběžné? Nebo naopak hodně šikmo vůči sobě? Ovlivní to, jak dobře lezoun leze, délka ustřižených kousků brček?

  


DALŠÍ HRAČKY A HLAVOLAMY
Další náměty a šablony na papírové fyzikální hračky a matematické hlavolamy najdete v publikaci Věry Pejčochové s názvem Paper Science, která je ke stažení zdarma na www.mff.cuni.cz/en/science-on-stage-2022/home/paper-science-templates.pdf. Vznikla pro mezinárodní festival pro učitele přírodních věd a matematiky Science on Stage (www.sons2022.eu), který se konal v březnu 2022 v Praze a Elixír do škol byl jeho hlavní pořadatel. Na webu festivalu je publikace v části For_Attendees/Downloads. V příštím školním roce plánujeme vydání publikace i v češtině.