archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V únoru se můžete těšit na největší pražský svátek nového divadla. Dvacátý ročník divadelního festivalu Malá inventura proběhne od 18. do 26. února 2022 v Praze. Na Sedmičce konkrétně v Alfredu ve dvoře, Cross Atticu, Klubu Letka, La Fabrice, Studiu Hrdinů a v Malé dvoraně a Korzu Veletržního paláce.

Festival Malá inventura je retrospektivou nejvýraznějších premiér uplynulého roku v oblasti nového divadla. Rozvíjí uměleckou diverzitu, napomáhá společensky i umělecky zviditelňovat aktuální problémy a spoluutváří mapu nezávislého divadla v České republice.

Malá inventura letos slaví výročí, ovšem nebude se příliš ohlížet do minulosti nebo konzervovat stávající činnosti a osvědčené formáty. Dvacetiletou zkušenost naopak využije jako příležitost vymezit stav performativního umění v České republice, zejména s přihlédnutím ke změnám, které přinesla pandemie. Umělecká scéna totiž neustále prochází vývojem, postupnými proměnami a zlomy, na něž musí reagovat i Malá inventura. Svým 20. ročníkem chce více než kdy dříve tvořit podmínky pro změnu kulturní praxe.


19. 2.

18.00 Alfred ve dvoře – Peter Gonda a kol. – OK Carbon / variace jazyků s českými titulky / 80 minut

Inscenace vychází ze série pokusů použít stroj jako divadelní improvizační nástroj, jehož protějškem na jevišti má být skupina dobrovolníků. Po sérii inscenací, které zkoumaly potenciál práce s nehercem, přicházejí autoři s představením, jež se ptá po možnostech koexistence neherců a strojů na jevišti.

16.00 Klub Letka – Československé klacky – Za dveřmi / v češtině / 35 minut

Loutková pohádka s papírovými loutkami pro děti od pěti let. Velký dům uprostřed velkého města. Jáchym zde žije s maminkou a tatínkem. Jsou letní prázdniny a kamarádi odjeli pryč. Jáchym si musí vystačit sám. Na část letních prázdnin sem přijíždí Ema. Záhady na sebe dlouho nenechají čekat. Jen co se ti dva seznámí, otevírá se před nimi hádanka nerudného staříka a zamčených dveří.


20. 2.
18.00 La Fabrika – Cirkus TeTy – Voyerky / jazykově bezbariérové / 45 minut

Experimentální inscenace Voyerky se pohybuje na hranici nového cirkusu, tance a fyzického divadla, využívá techniky vzdušné akrobacie, a to na zavěšeném lanovém objektu. Pracuje s reálnou situací v kontrastu očekávání.

18.00 Malá dvorana NG – Temporary Collective/ Petra Tejnorová, Tereza Ondrová – Silent / v angličtině / 35 minut

Silent je zvuková performance pro skupinu diváků ve veřejném prostoru, během níž tělo i mysl dostávají pohybové instrukce. Prozkoumejte s námi novou zkušenost! Performance probíhá se sluchátky, která budou pro každého diváka připravena k zapůjčení na místě.


21. 2.
18.00 Klub Letka – Československé klacky – Medař / nonverbální / 40 minut

Joshi nikdy nemusel daleko od vesnice. Jeho život byl tak šťastný, jak jen může život nepálského starého mládence být. Pak ale Joshiho sestra onemocněla. Teď ho čeká nelehký úkol: dojít až na vršky hor a donést odtud pro sestru lék. Je to však nebezpečná cesta, ze které se nemusí vrátit živý.


22. 2.
18.00 Alfred ve dvoře – Jan Mocek – Present: Perfect / v angličtině / 60 minut

Performance, která zkoumá ikonoklastická gesta, jimiž se dnes vztahujeme k symbolům vlastní minulosti jako ke zdroji naší kulturní identity.

18.00 Studio Hrdinů – Ridina Ahmedová – Sádlo / v češtině / 40 minut

Představení pro jednu ženu a okolí s názorem. Je moje sádlo opravdu moje, anebo je tak trochu sádlem všech, kdo mé tělo komentují a rozdávají nevyžádané rady? Jak se vnímání sebe sama proměňuje v závislosti na tom, jak mě zrovna hodnotí okolí? Jak si hledat cestu k vlastnímu tělu, které nenaplňuje očekávání ani standardy správného vzhledu?


23. 2.
18.00 Alfred ve dvoře – Musaši Entertainment Company – Teď když mám dům spálený na popel, vidím lépe na měsíc / jazykově bezbariérové / 70 minut

Co byste zachránili z hořícího domu? Jak byste se vypořádali s náhlou ztrátou střechy nad hlavou nebo svého zázemí? Jak nudné je být bezdomovcem? Bezdomovec a démon, dva samurajové, dva klauni, dva tanečníci butó, dvě gejši. Kolik masek máš, tolikrát jsi člověkem, nebo alespoň jeho zakrouceným stínem.


25. 2.
18.00 Alfred ve dvoře – KHWOSHCH – Dinopera / převážně v angličtině, dále v češtině, ruštině a němčině / 45 minut

Tragická loutková opera. V rolích zpěváků vystupují pravěké organismy a tvorové, včetně dinosaurů, kteří mají mnohem bohatší spektrum vokálních rozsahů a znění než lidé. Velikosti některých zpěváků odpovídají rozměrům tragédie, již zatím lidstvo v plné míře nepoznalo – tragédie vymírání. Opera má autentické libreto a hudbu a bude uvedena ve čtyřech jazycích.


26. 2.
16.00 a 17.00 Korzo NG – Loutky bez hranic – Nilas a tisícihlavé stádo / v češtině / 45 minut

Daleko na severu, v drsné zemi Kvenů, žijí pastevci sobů. Putují krajinou, ženou svá stáda z jedné pastviny na druhou. Jedním z pastevců je i mladý Nilas. Je to veselý a odvážný mladík, ale poslední dobou má neklidné spaní. Loutková pohádka na motivy mytických příběhů starých Sámů. Příběh o veliké lásce, temném kouzlu a nebezpečné cestě za vysvobozením.

19.00 a 20.00 Cross Attic – Ludomir Franczak & Col. – Gutta / v angličtině a češtině / 40 minut

Mnohovrstevnatý projekt pojmenovaný po ženě z kmene Yoruba, která vystupovala se skupinou „dahomejských Amazonek“ v Praze v roce 1892 v rámci tzv. etnografických show. Gutta v Praze onemocněla a po pár dnech zemřela. Pohřbili ji 21. září 1892 na Olšanském hřbitově. O dva roky později její ostatky vykopal antropolog a lékař Jindřich Matiegka a uložil je do univerzitní sbírky, ze které se později formovala expozice Hrdličkova muzea člověka. Zde je Guttina kostra k vidění dodnes.


Změna programu vyhrazena. Více informací najdete na: www.malainventura.cz


Festival Malá inventura se zaměřuje na:

●      současné, nezávislé, experimentující divadlo s přesahy do tance, fyzického a pohybového divadla

●      autorské divadlo, které často pracuje s jazykem jako svým hlavním výrazovým prostředkem

●      sociální a dokumentární divadlo, které experimentuje s nejrůznějšími formami interakce a divácké účasti

●      výtvarné divadlo se silným architektonickým vnímáním prostoru a s důrazem na vizuální stránku a využití technologií

●      loutkové, objektové, konceptuální a také hudební divadlo, které akcentuje zvukové experimenty či živou hudbu na scéně