Před 10 lety vyhlásila OSN 20. červen Světovým dnem pro uprchlíky. Tento den je datem, kdy řada organizací spojí síly za důležitý cíl zvýšit povědomí a zasadit se o práva uprchlíků. V tuto chvíli je na světě 50 milionů lidí, kteří byli nuceni opustit svůj domov. Polovinu z nich tvoří děti, které jsou obzvláště ohrožené ztrátou bezpečí a základních životních potřeb.

Uprchlické tábory v Řecku

Proč se dnes téma dětí v řeckých táborech tolik řeší? Co může Evropa udělat? Jaké je bezpečnostní riziko? Jaké zkušenosti má s přijímáním uprchlíků Česká republika? Odpovědi na tyto a další otázky dalo dohromady Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty – a můžete si je přečíst v dokumentu Měli bychom přijímat děti a mladistvé bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů?

Ačkoli lidí prchajících před konflikty a pronásledováním ve světě každý rok přibývá a celou polovinu z nich tvoří děti, Česká republika odmítá poskytnout ochranu a domov byť minimálnímu počtu těch, které jsou bez dospělého doprovodu. V řeckých táborech je aktuálně 5 099 dětí bez rodičů. 8,6% z nich jsou mladší 14 let.

Děti patří k nejzranitelnější a nejohroženější skupině, jsou snadnými oběťmi násilí, sexuálního zneužití, obchodování a vykořisťování. Řecko oficiálně požádalo státy EU o přijetí alespoň části těchto dětí, protože jim z důvodu přeplnění táborů není schopno zajistit adekvátní péči a ochranu. Domníváte se, že by Česká republika měla přijmout dětské uprchlíky? Napište vzkaz ministru vnitra.


 UNICEF Česká republika Světový den uprchlíků: Na útěku a v ohrožení