archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Praha 7 od minulého volebního období aktivně řeší domy v podílovém spoluvlastnictví. V současné době se podařilo vyjednat nové majetkové uspořádání bytového domu v ul. Plynární 39/798. Díky tomu městská část dostala své byty do výlučného vlastnictví a může s nimi nakládat v souladu s bytovou koncepcí Prahy 7, která byla schválena v roce 2019. Na domě byla také aktuálně dokončena nová fasáda.

Dům je ve výborné kondici, neboť se v uplynulých letech se spoluvlastníky podařilo realizovat rekonstrukci střechy, oken a v letošním roce také fasády. Byty v domě se rozdělily na jednotky zapsané v katastru nemovitostí a každý ze tří stávajících spoluvlastníků získal konkrétní byty do svého výlučného vlastnictví. Díky tomu můžeme s byty podle potřeby pracovat v rámci našeho systému podporovaného bydlení, doposud totiž spoluvlastníci trvali pouze na komerčních pronájmech,“ uvedl místostarosta Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš.


Koncepce bytové politiky MČ Praha 7 byla připravena v rámci projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v MČ Praha 7, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0007235, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu Evropské unie“.