archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V České republice v roce 2020 docházelo do 4172 základních škol 952 946 žáků. V každé školní třídě se mohou nacházet 2-4 děti, které jsou ohrožené násilím v rodině, minimálně jedno dítě je touto situací závažně traumatizované. Učitelé a další pedagogičtí pracovníci ovšem nejsou vždy na tuto situaci odborně připraveni a nemohou se opřít o funkční systém sociálně právní ochrany dětí. Centrum Locika ve spolupráci s nimi a také s rodiči chce tuto situaci změnit – pomozme jim v tomto úsilí vyplněním krátkého anonymního dotazníku zde

Centrum LOCIKA poskytuje komplexní pomoc dětem a jejich rodinám ohroženým domácím násilím v Praze 7 již šestým rokem. A právě společně s městskou částí a za podpory Nadace České spořitelny chce pracovat na vytvoření a prosazení takových preventivních postupů ve školním prostředí, které by měly pomoci chránit děti před násilím v rodinách. Záměrem je připravit jednoduchý metodický materiál a online výukový kurz, který by pedagogům umožnil seznámení s tím, jak dítě ohrožené násilím ve třídě rozpoznat, jak postupovat při jeho ochraně, a zároveň, jak pracovat s tématem agrese a prevence násilí ve školní třídě.
 
Dítě ovlivněné domácím násilím může vyrůst v dospělého, který se stejně chová nejen ke svým dětem a partnerovi, ale později i ke svým rodičům. Děti často přebírají násilí jako jediný možný prostředek řešení jakýchkoliv problémů. Následně nedokáží řešit konflikty v rodině, práci, ale i celkově v životě jinak, než agresí. Násilí se proto týká všech vztahů v rodině, rodičovství, vztahu k dětem i seniorům. Mělo by být proto primární odpovědností nás dospělých včas vyhledat pomoc a pomoci zastavit koloběh násilí.

Vyplnit dotazník lze do konce května 2021. V prvním kroku je vyžadováno bezplatné ověření formou SMS zprávy, aby měly získané informace co největší vypovídající hodnotu a nebylo možné odpovědi odeslat opakovaně. Výsledky budou zveřejněny v červnu 2021. Velmi také pomůže, pokud budete po vyplnění dotazník sdílet dál mezi rodiče a pedagogy ve Vašem okolí.

Vyplnit dotazník pro rodiče.

Vyplnit dotazník pro pedagogy.