Magistrát hl. města Prahy zjišťuje u příležitosti tvorby Plánu rozvoje sportu v hl. m. Praze 2021-2032 názory občanů na oblast sportu a sportovní infrastruktury v metropoli. Cílem projektu je vymezení dlouhodobého směřování a definice opatření, která povedou k zajištění lepší dostupnosti sportovních aktivit. Sportovní infrastruktura je jeden ze stavebních kamenů občanské vybavenosti a důležitá součást života v hlavním městě. Z toho důvodu bychom vás rádi požádali o spolupráci formou účasti na dotazníkovém šetření, jehož vyplnění zabere do 10 minut. Předem děkujeme za věnovaný čas. 

> DOTAZNÍK <<

Případné dotazy k projektu můžete směřovat na sportdotaznik@bdo.cz. 

Tento dotazník byl vypracován zpracovatelem Plánu rozvoje sportu v hl. m. Praze 2021-2032 – společností BDO Advisory s.r.o.