Ministerstvo životního prostředí spouští zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci až 250 tisíc korun, zasadit stromy a zapojit se do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost může prakticky každý. Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy.

Na co můžete dotaci získat
Výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů

Kdo může žádat
Všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.

Výše příspěvku
20 000 – 250 000 Kč
Maximální míra podpory – 100 % ze způsobilých výdajů

Termíny podání žádostí
Zahájení příjmu žádostí: 14. 10. 2019
Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2020 nebo vyčerpání alokace

Podmínky pro získání dotace
Žadatel může podat v rámci jednoho katastrálního území maximálně jednu žádost.
Žadatel musí mít prokazatelný vztah k místu realizace projektu.
 
Výsadba, ochrana, ošetření stromů a péče o stromy se řídí manuálem sázení stromů dostupným na sazimebudoucnost.cz/manual-stromy.
 
Výsadbu je možno provést pouze se souhlasem vlastníka pozemku.
Příjemce podpory zaregistruje provedenou výsadbu do mapy výsadeb na portálu sazimebudoucnost.cz.

Kompletní informace k podání žádosti a dokumenty najdete na webu.