archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Ministerstvo životního prostředí spouští zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci až 250 tisíc korun, zasadit stromy a zapojit se do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost může prakticky každý. Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy.

Na co můžete dotaci získat
Výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů

Kdo může žádat
Všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.

Výše příspěvku
20 000 – 250 000 Kč
Maximální míra podpory – 100 % ze způsobilých výdajů

Termíny podání žádostí
Zahájení příjmu žádostí: 14. 10. 2019
Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2020 nebo vyčerpání alokace

Podmínky pro získání dotace
Žadatel může podat v rámci jednoho katastrálního území maximálně jednu žádost.
Žadatel musí mít prokazatelný vztah k místu realizace projektu.
 
Výsadba, ochrana, ošetření stromů a péče o stromy se řídí manuálem sázení stromů dostupným na sazimebudoucnost.cz/manual-stromy.
 
Výsadbu je možno provést pouze se souhlasem vlastníka pozemku.
Příjemce podpory zaregistruje provedenou výsadbu do mapy výsadeb na portálu sazimebudoucnost.cz.

Kompletní informace k podání žádosti a dokumenty najdete na webu.