archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Praha 7 vyhlásila dotační řízení v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2023. Žadatelé se opět obejdou bez formulářů, dokladů v papírové podobě a návštěv úřadu.

Žádosti o dotace se podávají elektronicky prostřednictvím dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys. Termín pro podání žádostí je od 2. do 5. května 2023, v systému dotačního portálu je však žadatelé mohou zpracovávat již nyní a v daném termínu odeslat.

Finanční podpora je poskytována na podporu činnosti realizované nestátními neziskovými organizacemi vykonávajícími veřejně prospěšné činnosti na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých sportovních organizacích v roce 2023.

Veškeré podrobnosti se dočtete zde.