archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Ve dnech 6. a 7. srpna 2019 bude pro automobilovou dopravu uzavřena komunikace Bubenská, a to v úseku Strojnická – Železničářů. Důvodem je oprava železničního přejezdu. Průchod pro pěší zůstane zachován.

Objízdné trasy:

– ve směru centrum: Bubenská, Železničářů, Plynární, Jankovcova, Argentinská, Za Viaduktem, nábř. Kapitána Jaroše, Bubenská

– ve směru z centra: Bubenská, nábř. Kapitána Jaroše, Bubenské nábř., Argentinská

 

Investorem opravy je Správa železniční dopravní cesty, zhotovitelem spol. RUTR, s.r.o.