V pondělí 20. 6. 2022 budou zahájeny stavební úpravy plynovodu v ul.
U Akademie a částí přilehlých ulic. Tyto práce, které realizuje Pražská plynárenská Distribuce, a.s., potrvají v několika etapách do 1. 8. 2022. Stavební práce budou mít vliv na částečné omezení provozu a parkovacích zón v ul. U Akademie a také v částích ulic: Ovenecká, Malířská, Sochařská, Kamenická a Nad Královskou oborou.

Plánované práce jsou prováděny v rámci širší koordinace s ostatními správci sítí, přičemž cílem je zajistit bezpečné a plynulé dodávky plynu nejen do této oblasti MČ Praha 7 a zároveň také připravit podmínky pro budoucí revitalizaci dotčeného území.

Stavební práce budou zahájeny v ulici U Akademie a zčásti zasáhnou i do ulice Kamenická. Zde dojde v průběhu výstavby k postupnému jednostrannému omezení možnosti parkování, přičemž v závěrečné fázi této etapy výstavby bude znemožněn průjezd do ulic Malířská a Sochařská. S dalším postupem prací budou obě tyto (původně jednosměrné) ulice zobousměrněny, což vyvolá nutnost dočasného omezení některých parkovacích míst. Následně se stavební práce přesunou na křižovatku ulic Nad Královskou oborou a Ovenecká, přičemž dojde k uzavření průjezdu do ulice Nad Královskou oborou. V zájmu zajištění dopravní obslužnosti bude i zde uplatněn obousměrný provoz s dopadem na možnosti využití parkovacích míst.

Odběratelé plynu, u nichž případně dojde ke krátkodobému omezení dodávek, byli spol. Pražská plynárenská Distribuce s předstihem informováni o konkrétních termínech včetně uvedení kontaktů, na které se mohou obrátit s případnými dotazy.

Pro další informace se občané mohou obracet na kontaktní centrum spol. Pražská plynárenská Distribuce: Kontaktní formulář | PPD | Váš spolehlivý distributor plynu (ppdistribuce.cz)

 

Spol. Pražská plynárenská Distribuce se omlouvá za případné obtíže spojené s realizací této stavby a předem děkuje za poskytnutí nezbytné součinnosti.

 

ETAPIZACE PRACÍ