archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Rada hl. m. Prahy na jednání 1. srpna 2022 schválila aktualizaci dopravně-architektonické studie celého Libeňského soumostí, které se nachází na pomezí Prahy 7 a Prahy 8. Dokument vznikl pro potřeby zakázky na kompletní obnovu stavby, která se uskutečnila formou Design and Build, kdy zhotovitel je zároveň projektantem i realizátorem. Díky tomu se rekonstrukce urychlí, po dobu opravy bude zároveň také zachován pěší a cyklistický provoz.

„Během rekonstrukce Libeňského mostu opravíme nejcennější oblouky Pavla Janáka. Postavíme celé soumostí od Manin po Palmovku v délce 1 200 metrů včetně retenční nádrže a protipovodňových opatření a proměníme i nejbližší okolí. Hledáme každou příležitost, jak oprášit zašlou krásu kubistické konstrukce a jejího okolí. Most bude k sobě Pražany lákat nejen svou krásou, ale také novými místy pro odpočinek a trávení volného času. Prostory pod trámovými konstrukcemi z Janákových dochovaných skic i historickými oblouky nabídnou kavárny, obchůdky a další služby. Počítáme i s novými přístupy k vodě a skateparkem,“ vyjmenovává náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Nově doplněná studie obsahuje návrh komplexního řešení Libeňského soumostí a přilehlého okolí, včetně koordinací s okolními projekty v území. Dále také obsahuje přesnou specifikaci závazných architektonicko-urbanistických detailů.

Tato verze je přepracovanou původní studií vzniklou pro potřeby zakázky Design and Build z 18. září 2020 a nyní vznikla na základě nových požadavků a nových zjištění v průběhu již pokračujících projekčních prací v rámci zakázky Design and Build. Konkrétně se jedná o zapracování požadavků majitelů dotčených pozemků, společnosti České přístavy, a. s., požadavků projektanta mostních konstrukcí na změnu dimenzí a dispozic nosných prvků nových mostních konstrukcí, dispozičních požadavků projektantů na vedení inženýrských sítí a také o koordinaci projektu s navazujícími projekty v území. V neposlední řadě je přepracováno tvarové řešení nově navrhovaných částí mostu včetně řešení nebytových prostorů pod celým souměstím, včetně návrhu navazujících zpevněných ploch.   

 

„Historické označení mostu za nerekonstruovatelný bylo pouze politickým rozhodnutím, aniž by se kdokoliv zajímal o jeho reálnou technickou kondici. My se rozhodujeme na základě dopravních průzkumů, podrobných diagnostik, statických a dynamických zkoušek a tvrdých dat. Soutěž na rekonstrukci byla unikátní taky v tom, že jsme ji nesoutěžili pouze na cenu, ale také poprvé v historii města i na délku tramvajové výluky. Ta podle původního projektu měla trvat dva až tři roky. My jsme to stáhli na jeden rok s tím, že pěší a cyklisté se přes řeku vždy dostanou přes provizorní lávku a z obou stran bude k mostu přivedená MHD,“ doplňuje náměstek primátora Adam Scheinherr.

„Jsem rád, že Adam Scheinherr bude opravu Libeňského mostu koordinovat s plánovaným rozvojem Palmovky. Tam chystáme rozsáhlý development pod taktovkou města, v jehož rámci vzniknou nájemní byty, škola, školka a v neposlední řadě i centrum Evropské vesmírné agentury. Město je třeba plánovat komplexně a v souvislostech, což se nám tady podařilo,“ dodává náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.