archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Městští cyklisté určitě důvěrně znají strach z jízdy podél zaparkovaných aut, kde hrozí, že řidič některého z nich nečekaně otevře dveře a jim se tak pořádně zkomplikuje život. Tato srážka může mít fatální následky, bohužel ne všichni si toto riziko uvědomují. Jak se takové nehody vyvarovat a co udělat pro to, aby oblast okolo zaparkovaných aut byla pro cyklisty bezpečná?

Výše popsané situaci, ve které nepozorný motorista otevře dveře auta bez toho, aby dal přednost cyklistovi, který projíždí vedle něj, se někdy říká také anglickým slovem „dooring“. Tato situace patří mezi ty nejnebezpečnější, které mohou nastat v provozu mezi cyklisty a motoristy, a oprávněně se jí bojí téměř všichni, kdo po Praze využívají kolo jako dopravní prostředek.

„Při jízdě na kole podél zaparkovaných aut je nutné být stále na pozoru, a to i přes to, že zákon jasně říká, že otevírat dveře vozidla, vystupovat a nastupovat smí pasažéři pouze tehdy, není-li tím ohrožena jejich vlastní bezpečnost a zároveň také bezpečnost jakýchkoli dalších účastníků provozu,“ říká David Horatius, specialista z odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy, který nedávno spustil osvětovou kampaň Jezdím jako člověk na zvýšení vzájemné ohleduplnosti účastníků provozu.

Je nutné stále sledovat, co se děje okolo
Být pozorný a vnímavý k tomu, co se okolo vás může stát, je při průjezdu kolem stojících aut nejdůležitější. Jestliže v zaparkovaném autě sedí lidé, běží motor, svítí světla či jsou kola vozidla natočená do silnice, může to značit, že se řidič chystá vyjet či že z vozidla mohou chtít vystoupit pasažéři. „Cyklista na kole musí ale dávat pozor i na chodce, kteří mohou mezi vozidly přecházet a kteří nemusí jezdce na kole vnímat tak pozorně jako vnímají motorová vozidla,“ přidává varování David Horatius.

Od zaparkovaných aut raději dále
Kromě zvýšené pozornosti existují i další způsoby, jak snížit riziko srážky s otevřenými dveřmi. Jedním z nich je dodržování dostatečné vzdálenosti od zaparkovaných aut. Tento doporučený odstup by měl být zhruba 1,5 metru. V Praze a v dalších velkých městech je však obtížné na všech místech zajistit vhodné podmínky pro dodržování doporučeného odstupu tak, aby zároveň nebyl zdržován provoz. Proto je dobré kalkulovat s tím, že dveře běžného osobního automobilu lze otevřít na vzdálenost zhruba 80 cm. Už tato vzdálenost od zaparkovaných aut umožní cyklistovi na nečekanou událost zareagovat pružněji, dostatečným výhybným manévrem neohrozit souběžně jedoucí řidiče a přitom předejít vážné nehodě. 

Rychlost je úměrná velikosti bočního odstupu
Pokud okolnosti pro dodržení bezpečného odstupu nejsou příznivé a cyklista musí kolem zaparkovaných aut projíždět příliš blízko, musí tomu uzpůsobit svou rychlost. V tomto případě platí přímá úměra: čím blíž se u aut pohybuje, tím pomaleji musí jet. Svou rychlost by měl snížit i v případě, pokud nevidí, zda se v autě nenachází řidič či jiní pasažéři. „S rizikem, že cyklista bude muset v důsledku náhlého otevření dveří výrazně zpomalit či zastavit, je nutné při malém odstupu od vozidel počítat vždy,“ upozorňuje David Horatius.

Zvýšená pozornost i za volantem
Velmi pozorný a zároveň ohleduplný k ostatním účastníkům provozu musí být nejen ten, kdo sedí v sedle kola, ale i ten, kdo drží v rukou volant. Před otevřením dveří je nutné se vždy podívat, zda se k vozidlu neblíží cyklista nebo jiné vozidlo, a pokud ano, vystupující pasažér jej musí nechat projet. „Otevírat dveře vozidla je dovoleno, jen pokud nedojde k ohrožení vás, ani nikoho jiného. Pro řidiče dokonce existuje i jeden trik, který tuto kontrolu usnadní, a to otevírání dveří pravou rukou. To motoristu donutí natočit hlavu dozadu a podívat se, zda je bezpečné dveře otevřít,“ říká David Horatius z Magistrátu hlavního města Prahy. V zemích, kde je cyklistika běžnou součástí městské mobility, se tento postup učí i v autoškolách.

Pozor i na auta stojící na semaforech
Náhlým otevřením dveří jsou cyklisté ohroženi nejen při jízdě podél zaparkovaných aut, ale i ve chvíli, kdy na kole předjíždí řadu vozidel čekajících na semaforech. V tomto případě jsou často nebezpečnější dveře spolujezdců, kteří čekání na zelenou mohou využít k vystoupení z auta. Proto je i v tomto případě potřeba zvýšená opatrnost a bedlivé sledování dění kolem.