archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V denních jeslích Pečovatelského centra Praha 7 zřizovaného MČ Praha 7 se uvolnilo jedno místo pro dítě od 12 do 36 měsíců. Pokud máte zájem o místo v denních jeslích, prosím kontaktujte nás do 7. 9. 2018 na info@pcp7.cz a pošlete své telefonní číslo. Kontaktujeme Vás telefonicky v nejbližších dnech pro doplnění informací (mezi 8 a 13 hodinou).

Kritéria přijetí:

–              Dítě je v daném věkovém rozmezí 12 – 36 měsíců

–              Dítě bylo řádně proočkováno dle očkovacího kalendáře § 50 zákona 258/ 2000 Sb. (vyžadujeme potvrzení pediatra)

Přednost mají děti rodiče samoživitele, děti pracujících rodičů a děti rodičů s trvalým bydlištěm na Praze 7.

Rodiče, jejichž dítě bude vybráno losem, budou kontaktováni a dítě následně přijato na základě řádně vyplněného evidenčního listu.

Formulář evidenčního listu bude po výběru k dispozici každý pracovní den v provozní době jeslí po telefonické dohodě. Poplatky za umístění dítěte v jeslích provozovaných PCP7 se hradí předem. Stravné se zúčtovává v následujícím měsíci ve vazbě na docházku.

http://www.pecovatelskecentrum.cz/denni-detske-jesle.html