archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Dodatečný zápis do MŠ Visionary (Plynární 1617/10, Praha 7)
pro školní rok 2018/19
proběhne 20. 9. 2018 od 16 – 17 hod. v MŠ Tusarova 27, Praha 7

Přineste s sebou:

  • Průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • Originál rodného listu dítěte (cizinci jeho úředně ověřený překlad)
  • Žádost o přijetí (formulář na webu školy, možno vyplnit až u zápisu)
  • Lékařské potvrzení (Evidenční list – formulář na webu školy, případně možno vyžádat ho v místě zápisu)

www.skolatusarova.cz