archivní článek, informace již nemusí být aktuální


Praha opět spouští mobilní svoz nebezpečného odpadu od občanů. Začne v polovině února a celkem bude provedeno tři sta dva svozů po osmi zastávkách. Nově budou moci lidé od 16. února 2019 odevzdávat do přistavených aut v rámci svozů také použité jedlé oleje a tuky.


Mezi nebezpečné odpady patří například rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, barvy, lepidla, pryskyřice, pesticidy, čisticí prostředky, rozpouštědla, léčiva, motorové oleje, baterie či akumulátory. Nově bude možné v rámci mobilního sběru odevzdávat také použité jedlé olejetuky, a to v uzavřených PET lahvích. Nezáleží přitom na tom, zda je olej olivový, řepkový, slunečnicový a podobně. Jedlé tuky a oleje jsou po vysbírání předávány zpracovateli, kterým je v Praze společnost Viking group, s.r.o.

Sebraný olej a tuk je po vytřídění a vyčištění využíván jako druhotná surovina v chemickém průmyslu. Jeho aplikace je možná při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty, dále ve stavebnictví jako složky pro náhražku ropných maziv a v dřevařském průmyslu pro podobný účel zvláště tam, kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek. Důležité je využití tohoto materiálu jako jedné ze složek pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Nově se olej začíná využívat také pro výrobu elektrické energie. Sbírání tohoto odpadu v neposlední řadě šetří kanalizační síť, neboť tuk v potrubí ztuhne a zanáší ho. Hrozí tak nižší průtočnost a v krajním případě i ucpání kanalizace. Praha také připravuje informační kampaň, která by měla občany přesvědčit ke sběru olejů a tuků namísto jejich vylévání do odpadu.

Službu mobilního svozu nebezpečných odpadů organizuje pro své občany hlavní město Praha od roku 1999. Informace o termínech a trasách přistavení vozidel jsou k dispozici na webové adrese

Všechny uvedené druhy nebezpečného odpadu včetně olejů a tuků mohou lidé samozřejmě odevzdávat také ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, jejichž seznam a provozní dobu naleznou také na stránce odpady.praha.eu.

Harmonogram mobilního sběru nebezpečných odpadů a jedlých olejů v roce 2020 v Praze 7