V ulici Varhulíkové před vstupem do nově vznikajícího parku U Vody a před mateřskou školkou byl vyznačen pěší koridor od parku směrem k ulici U Vody. Kromě návštěvníků parku bude sloužit zejména předškolákům, kteří tudy často procházejí.

Úpravy provádí Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Dochází zde k vymezení bezpečného prostoru pro pěší od MŠ Varhulíkové 12 a budoucího vstupu do parku směrem k ulici U Vody, kudy chodí děti ze školky na hřiště v přilehlém vnitrobloku.

Prostor před školkou bude chráněn flexibilními antiparkovacími sloupky, neboť zde dochází k nelegálnímu odstavování aut, která brání dětem v pohybu. V křižovatce ulic Varhulíkové a U Vody byly vyznačeny dva nové přechody. Také tato oblast bude chráněna proti nepovolenému parkování, aby zde bylo zajištěno bezpečné přecházení. V ul. Varhulíkové, po obou strach ul. U Vody přibudou nová parkovací stání v délce 2× 37 m, celkem pro cca 12 vozů.

Ulice Varhulíkové v úseku od ul. U Vody k mateřské škole je nyní jednosměrná, neboť dochází k zúžení jízdního pruhu. Tento úsek dlouhodobě využívají řidiči ke zkracování cesty z ul. Jankovcova přes benzinovou pumpu na most Barikádníků. Zvýšený provoz zde z hlediska bezpečnosti není žádoucí kvůli častému výskytu dětí a budoucímu zvýšenému pohybu veřejnosti kolem vstupu do parku a plánovaného občerstvení s toaletami pro potřeby návštěvníků parku, které rovněž vznikne v objektu Varhulíkové 12.