archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Na základě výstrahy před nebezpečím požáru, kterou dnes vydal Český hydrometeorologický ústav, platí od čtvrtka 24. srpna 2023 od 10.37 až do soboty 26. srpna 2023 do 00.00 na území Prahy nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Dbát na úsporné hospodaření s vodou. 

Aktuální informace jsou k dispozici na webu Českého hydrometeorologického ústavu.