archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V těchto dnech byla zahájena distribuce hlasovacích lístků pro volby do Evropského parlamentu. Každý oprávněný volič (tj. občan starší 18 let s trvalým bydlištěm v městské části Praha 7) obdrží jednu sadu hlasovacích lístků v modré obálce.

Lístky jsou formátu A4 a kandiduje 39 volebních stran, z nichž každá má samostatný lístek. Spolu s informačními materiály, které jsou součástí sady lístků, budou zásilky pro každého voliče mimořádně objemné. Do mnoha poštovních schránek se obálky vzhledem k formátu a objemu nevejdou, distributoři proto příslušný počet obálek ponechají v domě na vhodném místě poblíž schránek. Prosíme proto, aby si voliči, nebudou-li mít zásilku ve své poštovní schránce, vzali z volně umístěných obálek pouze takové množství, které odpovídá počtu oprávněných voličů v jejich domácnosti, aby se dostalo na všechny sousedy.

Současně prosíme o vstřícnost při vpouštění distributorů do domu. Děkujeme za pochopení.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Více informací naleznete v sekci Volby.