archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Obecně prospěšná společnost Mezi námi dlouhodobě šíří myšlenku mezigeneračního setkávání. Své aktivity nepřerušila ani v průběhu letošní pandemie, kdy jsou možnosti k setkávání omezeny. Snaží se vazby mezi propojenými zařízeními a dobrovolníky udržovat i v distanční formě a vymýšlí různé projekty na jejich podporu. Pro mezigenerační propojení se nebojí využívat i moderní technologie – např. děti z MŠ pro seniory nahrávají celá pásma písniček, básniček a pohybových říkanek. Naopak senioři, kteří nyní z důvodu zavedených opatření nemohou docházet do mateřinek číst dětem pohádky, je začali natáčet na video

V MČ Prahy 7 jsou aktivní 3 mezigenerační skupiny, které jsou do uvedených aktivit také zapojeny. Jedná se o tato zařízení:

  • DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU KAMENICKÁ + MŠ SMILING BABY SCHOOL
  • PENSION CHARLESE JORDANA + MŠ JANOVSKÉHO
  • DOBROVOLNÍCI ELPIDA A MEZI NÁMI + MŠ ORTENOVO NÁMĚSTÍ

Aktivity zahrnují také práci dobrovolníků, kteří jsou sdruženy v Pohádkovém čtecím klubu. Aktivní babičky a dědečkové chodí dětem do mateřských škol číst před spaním pohádky. Na Sedmičce jsou to tyto mateřské školy:

  • MŠ ORTENOVO NÁMĚSTÍ
  • MŠ KOUZELNÁ FAZOLKA
  • MŠ TUSAROVA
  • MŠ NA VÝŠINÁCH

Podzimní videopozdrav z Mezi námi o. p. s: