archivní článek, informace již nemusí být aktuální
dílny_workshop_AVU


Na Akademii výtvarných umění vznikají nově workshopy pro základní a střední školy vedené studentkami a studenty Akademie. Školní skupiny se tak mohou seznámit se současným uměním přímo tam, kde se formuje.

 
V letním semestru vznikl na AVU nový předmět zaměřený na spolupráci umělců a umělkyň se školními skupinami. Studující si v rámci něj vyzkouší představit svoji tvorbu, předávat inspiraci a náměty ze současného umění žákům a žačkám ze základních a středních škol. Workshopy, které v rámci semináře vznikají, můžou využít školy jako netradiční součást hodin výtvarné výchovy. Cílem dílen je obecně přiblížit dětem současné umění skrze vlastní tvorbu a také prostředí naší nejstarší vysoké školy zaměřené na přípravu umělců.

Konkrétní téma každého workshopu záleží na studujících z AVU, někteří chtějí předávat přímo podněty z vlastní tvorby, pozvou školní skupinu do svého ateliéru, nebo s ní pracují v krásných prostorách bývalé galerie AVU či na zahradě školy. Aktivity během workshopů se neomezují jen na práci s tradičními médii, do hry vstupují netradiční způsoby uměleckého vyjádření. Děti se dozvědí spoustu nových informací o současném umění, které se jim otevírá skrze mladé lidi se zájmem debatovat o své tvorbě a inspirovat druhé. 


 
Z několika pilotních dílen, které zatím proběhly, je zřejmé, že takováto forma vzdělávání, které je neformální, přesahující dosavadní zkušenosti dětí s uměním a zprostředkované věkově blízkými lektory ve velmi přátelském duchu, má velký smysl a že je děti i vyučující velmi oceňují. Během června budou probíhat workshopy, které jsou již vyzkoušené. Pro školní skupiny jsou zdarma, pokud by vás zajímala možnost přihlášení, napište na e-mail: kreativni@avu.cz


Workshopy jsou realizovány v rámci projektů kreativního vzdělávání, za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK ČR.