Praha 7 usiluje o zapojení cizinců, žijících na území městské části, do veřejného života. Radnice pro zahraniční obyvatele pořádá pravidelná setkání, poskytuje jim vícejazyčný informační servis na webových stránkách či v časopise Hobulet a velkou oblibu si získaly také kurzy doučování českého jazyka.

„V Praze 7 žije více než šest a půl tisíce našich sousedů – cizinců. Tak jako s ostatními sousedy, se s nimi rádi pravidelně scházíme, zajímáme se o jejich problémy a také názory na život na Sedmičce. Tato setkání bývají velmi inspirativní a zároveň nám ukazují bariéry, se kterými se zahraniční obyvatelé musejí vypořádat. Tou hlavní bývá bariéra jazyková, kterou cizincům pomáháme odstraňovat,“ uvedla radní Prahy 7 Hana Třeštíková.

Praha 7 realizuje rozsáhlý program zaměřený na integraci a pomoc cizincům, žijícím na území městské části, financovaný z dotace Ministerstva vnitra ČR. Kromě veřejných setkání patří mezi hlavní aktivity doučování českého jazyka.

„Pořádáme kurzy pro děti na školách a pro dospělé u nás na úřadě. Kurzy pro dospělé se konají jednou týdně a obvykle se sejde alespoň patnáct účastníků. Vzhledem k tomu, že dospělí často přivykají cizímu jazyku pomaleji než děti, pořádáme pro ně i různé semináře či komentované vycházky. Letos jsme také navázali spolupráci s vietnamskou terénní pracovnicí, která nám pomáhá komunikovat s početnou vietnamskou komunitou,“ řekl zástupce starosty Prahy 7 Ondřej Mirovský.

„Děti se na našich školách doučují češtinu dvakrát týdně v průběhu celého školního roku. Ročně se jich zapojí téměř dvě stě. Letos jsme doučování rozšířili i na děti předškolního věku. Druhým rokem o prázdninách také pořádáme intenzivní čtrnáctidenní kurzy, které mají děti lépe připravit na zahájení nového školního roku,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský, který má na starosti školství.

Letní kurzy českého jazyka jsou určeny dětem, které v září nastupují prvně do školy, ale i těm, které školní docházku již zahájily, ale potřebují si prohloubit znalost jazyka. Každý z kurzů probíhá čtrnáct dní, ve všední dny od 9 do 13 hodin. První cyklus v ZŠ Tusarova byl zakončenou společnou besídkou žáků a jejich rodičů v pátek 28. července. V srpnu budou probíhat další dva kurzy v ZŠ Strossmayerovo náměstí a ZŠ Umělecká. Na každý kurz je přihlášeno 10 – 15 dětí.

Praha 7 rovněž poskytuje zahraničním občanům průběžný informační servis o důležitých událostech či tipy na řešení různých životních situací. Tyto informace jsou na webových stránkách městské část, sociálních sítích či formou letáku zveřejňovány ve čtyřech jazykových variantách – anglicky, rusky, ukrajinsky a vietnamsky. Tyto jazyky byly vybrány s ohledem na nejčastěji zastoupené národnosti na území sedmé městské části. V každém vydání časopisu městské části Hobulet je rovněž stránka věnovaná cizincům v angličtině a vietnamštině.