Upozorňujeme občany, že na šesti místech naší městské části probíhá od 25. května 2023 deratizace. Místa, kde deratizace probíhá, jsou označena. Návnady jsou umístěny v zajištěných pastech na hůře přístupných místech, kde by s nimi veřejnost neměla přijít do kontaktu. 

Kde probíhá deratizace?

  • v parku u kostela sv. Antonína 
  • v parku u kostela sv. Klimenta
  • na Ortenově náměstí v prostoru kolem sochy motýla
  • na Ortenově náměstí u fontány
  • na Ortenově náměstí na dětském hřišti
  • v Tovární ulici na dětském hřišti 

Deratizaci realizuje odborná firma Derator.