Technická správa komunikací (TSK) zbourá mostní konstrukci přes ulici Voctářova, která je součástí Libeňského soumostí. Práce začnou v neděli 30. června 2024 od 4.00  a potrvají do 7. července 2024 do 24.00. Důvodem je demolice posledního ze tří mostů na Rohanském ostrově, který byl součástí této části Libeňského soumostí. Uzavírka se dotkne úseku ulice Voctářova od křižovatky u Kauflandu na Rohanském nábřeží a na ulici Voctářova s odbočkou do komplexu DOCK.

Průběh demolice

První byl v dubnu zbourán oblouk na Rohanském ostrově, takzvaný inundační most, který musel být od konce ledna uzavřen. Dále probíhaly bourací práce na opěrách a dalších částech konstrukcí mimo vozovku. Na přelomu dubna a května stavbaři odstranili i konstrukci přes ulici Štorchova a na začátek letních prázdnin je naplánována demolice mostu přes Voctářovu ulici, která potrvá týden. Termín demolice byl zvolen tak, aby byl dopad na dopravu co nejnižší, s ohledem na nižší intenzity dopravy v Praze během letních prázdnin.

Doprava

Pěší a cyklisté:

Pro pěší a cyklisty bude značena obchůzková a cyklistická trasa vedoucí z Palmovky přes DOCK do ulice Štorchova.

Individuální automobilová doprava:

Trasa pro individuální automobilovou dopravu bude značena z Rohanského nábřeží přes ulici Sokolovská směrem k Balabence dále přes Černokosteleckou, Čuprovu, Povltavskou a Zenklovu na Elsnicovo náměstí, což bude platit i pro opačný směr. Doporučujeme sledovat dopravní značení.

MHD:

Aktuální jízdní řády a informace o náhradní dopravě naleznete na webu PID. Pro cestu v daném termínu (30. 6. až 7. 7. 2024) bude nadále v provozu náhradní autobusová linka X25.


Harmonogram počítá s kompletním ukončením demoličních prací do září 2024, ale pouze některé se dotknou dopravy v okolí mostu.

Zajímavosti k rekonstrukci Libeňského soumostí naleznete zde