archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Každý člověk dostane za svůj život průměrně čtyřikrát krevní transfuzi a dvanáctkrát přípravek vyrobený z krve. Krev přitom není možné uměle vytvořit. Stávající dárci sice pokryjí potřeby pacientů, ale chybějí rezervy, a tak se každý rok hledají desítky tisíc nových dárců. Rozšíříte jejich řady i vy?

V současné době je v ČR okolo 253 tisíc registrovaných dárců krve. Společnost pro transfuzní lékařství by tento počet ráda navýšila o 50 tisíc nových dárců, což se ale zatím nedaří. Mediální kampaně a celoroční osvěta Českého červeného kříže se snaží tuto situaci změnit. „Po kampaních registrujeme vyšší počet dárců, ale pouze část se stane pravidelnými dárci, kteří jsou nejdůležitější,“ říká Zuzana Dufková, ředitelka oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 7.

Darovaná krev se používá nejen při náhradě větší ztráty krve, při léčbě poruch krvetvorby, ale i při vážných popáleninách a dlouhých hospitalizacích na podporu hojení otoků. Darovat ji může každý, kdo je ve věku 18–65 let, má platné zdravotní pojištění, neprodělal anebo netrpí závažnějším onemocněním vyžadujícím pravidelnou dávku léků, jako je například epilepsie. Některé nemoci, jako je třeba vysoký tlak nebo alergie, darování krve nebrání. Podmínek je samozřejmě více. Seznámit se s nimi můžete jak na webových stránkách Českého červené kříže, tak i na stránkách jednotlivých odběrových zařízení.

Co dárce čeká?
První odběr bývá trochu časově náročnější, většinou zabere okolo tři čtvrtě hodiny. Vyplňujete totiž dotazník s anamnézou a putujete na lékařské vyšetření, kde vám odeberou krev (ze žíly nebo prstu) na krevní obraz. Po vyšetření lékařem jste buď připuštěni k odběru, nebo konzultujete další postup. „Samotný odběr trval pár minut, záleží na tom, jak krev teče,“ popisuje se smíchem Beáta, pro kterou byla motivací k prvnímu darování pomoc lidem v okolí, jimž nemůže pomoci finančně.

Typů odběru krve je několik. Odběr plné krve, který je nejčastější, se týká 450 ml krve. Přesto, že tuto ztrátu dokáže organismus nahradit během do několika hodin, je možné provést ročně maximálně pět odběrů u mužů a o jeden méně u žen. Mezi další typy odběrů patří odběr plazmy, červených krvinek a krevních destiček. Poslední zmíněný je obvykle již pro konkrétního příjemce a registrovaný dárce bývá cíleně vyzván svým odběrovým místem. Jednotlivá místa také na svých internetových stránkách zveřejňují takzvaný krevní barometr. Grafické znázornění kapek krve ukazuje na nedostatek určité krevní skupiny. Jako dárce tedy snadno zjistíte, kdy je vaše návštěva nejvíce žádaná. Krev má totiž určitou trvanlivost. U odběru plné krve je to 35 dní, a pokud není krev během této doby využita, musí se zlikvidovat. Infekční riziko při odběru není žádné, veškerý materiál, se kterým přijdete do styku, je na jedno použití. Jediné, co vás tedy může po odběru potkat, je modřina v místě vpichu nebo nevolnost po odběru.

Často můžete narazit na reklamu na honorované darování krevní plazmy v plazmaferetických centrech. „Plazma z těchto soukromých center se na základě opakovaného negativního výsledku testů prodává dál a slouží k výzkumu a vývoji léků. Naproti tomu plná krev v nesoukromém zařízení poslouží přímo na daném místě,“ vysvětluje Dufková a dodává: „Lidé občas krev ze zdravotních důvodů bohužel nakonec darovat nemohou nebo nejsou s přístupem personálu úplně spokojeni a podruhé už nepřijdou. Důležité je nenechat se odradit a navštívit i jiné odběrové místo.“

Malá odměna
Většina odběrových center přímo v nemocnicích funguje na principu bezplatného, nezištného darování. Peníze na ruku od nich tedy nedostanete, avšak i tak se několik výhod najde. Ze zákoníku práce vyplývá, že zaměstnavatel musí poskytnout v den odběru pracovní volno s náhradou mzdy. Dále můžete v daňovém přiznání uplatnit snížení základu daně o tři tisíce korun. Různé benefity, jako například vitaminy, příspěvky na očkování či zvýhodněné cestovní pojištění, poskytují dárcům krve i zdravotní pojišťovny. Za opakované dárcovství se můžete těšit na medaili od Českého červeného kříže. Magistrát hlavního města Prahy pak nositelům ocenění Zlatý kříž 3. třídy, které se předává za 80 a více odběrů krve, nabízí poukázku na roční jízdenku v pražské MHD.


Kde můžete darovat krev?

  • Praha 2 – Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 221 977 111, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, 224 963 112
  • Praha 4 – Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 261 082 436
  • Praha 6 – Ústřední vojenská nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, 973 203 223
  • Praha 10 – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 267 162 642

Jak se připravit?

– večer před odběrem nejíst tučné jídlo a nepít alkohol
– na odběr nejít nalačno, vhodná je lehká snídaně a dostatečné množství tekutin
– občerstvení dostanete před samotným odběrem i po něm

www.cck.cz
www.prodarce.cz