archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Praha 7 v listopadu vysadila 27 nových stromů v Holešovicích. Dalších 7 v těchto dnech přibylo na Letné v ulici Janovského. K okamžiku, kdy některá z ulic dostane nadílku nových stromů, však obvykle vede dlouhá a trnitá cesta.

„Občas se objevují vysoká čísla, kolik se v Praze podařilo vysadit stromů. Je však třeba rozlišovat, kde se tyto stromy nacházejí. Většinou se totiž jedná o lesy nebo parky. Dostat stromy do ulic je tvrdý oříšek, který je obvykle velmi obtížné rozlousknout. Nesmírně si proto ceníme každého stromu, který se povede vysadit přímo v ulicích, kde v mnoha ohledech zlepšuje prostředí pro život místních obyvatel,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.   

V minulém týdnu bylo v ulici Janovského vysazeno 7 stromů. Jedná se o muchovníky (tzv. indiánské borůvky), které jsou druhem menších, odolných stromů, které dobře snášejí i méně přívětivé prostředí. Co vše muselo předcházet tomu, než se stromy v ulici objevily?

„Na začátku je výběr ulic, které jsou dispozičně a kapacitně k výsadbě stromů vhodné. Tím je myšlena především dostatečná šíře ulice a chodníku a nebránící umístění pouličního osvětlení, sloupů trolejového vedení apod. Hlavní problém ovšem nastává při řešení kolizí s poduličními sítěmi,“ uvedl radní Prahy 7 pro veřejný prostor a životní prostředí Jiří Knitl.

Prostor pod pražskými ulicemi je protkán hustou sítí nejrůznějších kabelů a potrubí, které výsadbu stromů na většině míst vůbec nepřipouští. Časté a nejvíce problematické jsou kolize s vodovody, plynovody a kanalizací. Pokud se v rámci jednání se správci sítí podaří najít alespoň trochu přijatelné místo pro nové stromy, zpracuje městská část studii realizace.

„Kolizi s některými sítěmi se však v Praze prakticky nedá vyhnout. Také v případě stromů v ul. Janovského bylo potřeba zrealizovat přeložení komunikačních sítí. Zároveň bylo třeba jednat s hasiči, aby umístění stromů, ale také jejich výsledná výška, nepřekážely případnému zásahu. Přímo v ul. Janovského proběhly zkoušky s hasičskou technikou a ve výsledku jsme museli zvolit nižší druh stromů,“ vysvětlil Jiří Knitl.      

Na základě domluvených parametrů vzniká projekt včetně inženýringu a dochází k plánovanému přeložení sítí. Následuje zakázka na dodavatele (někdy o zakázku není zájem, a proto musí být vyhlašována opakovaně). Samotná realizace zahrnuje přípravné práce, zbudování stanovišť s rabátky, sázení stromů a finální úpravy chodníků. Vše je třeba naplánovat v návaznosti na roční období a počasí.

„S přípravou projektu výsadby stromů v ul. Janovského, který jsme nyní dotáhli do konce, jsme začali již v roce 2015. Jsem rád, že se nám i v takto komplikovaných podmínkách podařilo za uplynulých pět let do ulic Prahy 7 dostat více než 380 nových stromů,“ doplnil starosta Jan Čižinský.