Od 4. ledna 2024 se služby poskytované CzechPOINTem rozšiřují o tzv. eLegalizaci. Jedná se o ověření pravosti elektronického podpisu žadatele na dokumentu v elektronické podobě.

Zároveň upozorňujeme, že na základě novely zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích se částka za ověření elektronických i listinných podpisů zvedla na 50,-Kč za podpis. Správní poplatek u vidimace (ověřené listiny) je beze změny.

Co eLegalizace umožňuje?

Možné je ověřit jakýkoli elektronický podpis, tj. i „prostý“ elektronický podpis. Dokument musí být ve formátu PDF/A a nesmí přesáhnout velikost 50 MB. V případě podepsání dokumentu zaručeným elektronickým podpisem nesmí být porušena integrita dokumentu. Expirace certifikátu není z pohledu eLegalizace na překážku, tzn., že i podpis, u něhož vypršela platnost certifikátu, lze uznat za vlastní. Pokud dokument nevyhovuje uvedeným předpokladům, Úschovna Czech POINT ho nenačte a nelze požádat o eLegalizaci podpisu.

eLegalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v dokumentu ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah dokumentu neodpovídá.

 

Jaký je postup eLegalizace?

Žadatel nejdříve musí předmětný dokument s elektronickým podpisem nahrát do Úschovny Czech POINT, která mu vygeneruje „Potvrzení o vložení dokumentu do Úschovny pro eLegalizaci dokumentu“.

 

Odkaz na Úschovnu Czech POINT: Úschovna Digitální a informační agentury (czechpoint.cz)

S ohledem na skutečnost, že právní úprava dosud nezakotvuje formu elektronické ověřovací knihy, zápis o provedení eLegalizace se zapisuje do tištěné ověřovací knihy. Žadatel se proto musí po vložení dokumentu do Úschovny Czech POINT osobně dostavit na Kontaktní místo veřejné správy. Současně je záznam zanesen do IS Czech POINT.

Na kontaktním místě veřejné správy je třeba předložit doklad totožnosti a potvrzení z Úschovny Czech POINT. Následně dojde k ztotožnění žadatele a vyhodnocení podpisu. Poté žadatel obdrží ověřovací doložku prostřednictvím datové schránky nebo Úschovny Czech POINT.