archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Stejně jako každý rok na podzim vám i letos přinášíme stručný přehled úspěchů radnice a kvůli blížícím se komunálním volbám i malé ohlédnutí do minulosti. Mimořádně připojujeme také osobní hodnocení jednotlivých radních.

285 nových stromů v ulicích

284 nových parkovacích míst pro rezidenty

více než 230 000 pasažérů převezených přívozem HolKa

přes 30 setkání s občany

10 mlžítek M, 2 pítka P a 3 opravené pumpy v ulicích

opraveno 8897 m2 chodníků

příspěvek na žáka v základních a mateřských školách stoupl o 25 %

573 nových míst ve školách, 249 nových míst ve školkách

zrekonstruovali jsme 7 hřišť a zahrad

131 mil. Kč jsme investovali do školství

na dotacích do sportu, kultury, sociálních věcí, protidrogové prevence, školství a životního prostředí jsme rozdělili 30 mil. Kč

 Praha 7 v roce 2014

Chyběla evidence smluv, majetku a jeho technického stavu. Městská část pořizovala zbytečnou IT techniku, nevyužitelnou rekreační chatu nebo luxusní vozy. Příbuzným a kamarádům byly přidělovány byty, které se následně privatizovaly.

V účetnictví jsme našli neřešené pohledávky v objemu přes 100 milionů Kč.

Peníze na úklid mizely v externích firmách bez dostatečného výsledku v ulicích.

Dvě třetiny tříletých dětí se nedostaly do mateřských škol a nikdo to neřešil.

Kapacity v základních školách byly pronajaty soukromým subjektům nevypověditelně na roky dopředu.

Sdružené ambulantní zařízení SAZ bylo ekonomicky i klientsky téměř nefunkční, s končící nájemní smlouvou v polorozpadlé budově bez výtahu.

Časopis Hobulet vydávala externí firma, která si neoprávněně ponechávala příjmy z inzerce.

Občané nedostávali prostor vystoupit na zastupitelstvu, a pokud se jim to povedlo, bylo to často až v nočních hodinách, nezveřejňovaly se mnohé přílohy usnesení ani faktury. Nepořizovaly se online přenosy ani záznamy z jednání zastupitelstva.

Občané neměli možnost dávat úřadu zpětnou vazbu k jeho práci.

Zcela bez jakékoli koncepce se povolovaly velké developerské projekty.

Nezávislý soud označil poměry panující na úřadu městské části před rokem 2014 za naprostý chaos a nepořádek. Příbuzní vedení radnice dostávali desetimilionové zakázky na IT techniku, ale referenti měli i 11 let staré počítače bez aktualizací softwaru.

Úřad byl v nájmu, který končil v roce 2015 bez řešení do budoucna.

V místě plánovaného Paláce Stromovka byla několik let pouze obrovská jáma se zablokovaným stavebním povolením a s perspektivou vzniku obrovského nevzhledného monolitu, který by zasáhl do atmosféry celého okolí.

Praha 7 v roce 2018

Kompletně jsme zmapovali obecní majetek, se kterým nakládáme jako řádní hospodáři. Prodali jsme nepotřebné rekreační chaty a luxusní automobily. Opravili jsme na 100 městských bytů, které byly v neobyvatelném stavu, a dnes v nich bydlí senioři či rodiny s dětmi. Žádná rodina v Praze 7 nebydlí na ubytovně, a děti tak mají důstojné zázemí.

Úklid městské části zajišťuje městská firma 7 dní v týdnu a zvládáme vykrývat i mimořádné akce. Dáváme v ní pracovní příležitost lidem, kteří by jinak na trhu obtížně hledali uplatnění a skončili by na podpoře.

Všechny tříleté děti jsou v mateřských školách a místo je i pro dvouleté, pokud o to rodiče stojí. Příspěvek na žáka ve školách a školkách se zvýšil o 25 %.

Pronajali jsme pro naše školáky budovu v ulici U Uranie, čímž napravujeme selhání předchozí politické reprezentace, a budujeme nové třídy v základních školách.

Vybudovali jsme moderní bezbariérovou polikliniku ve vlastní budově. Na rekonstrukci jsme získali dotaci 30 mil. Kč od Magistrátu hl. města Prahy.

Z Hobuletu se stal vyvážený a reprezentativní časopis s cizojazyčnými stránkami za reálné ceny a s výnosy z inzerce, které se vracejí do obecní pokladny.

Jednací řád zastupitelstva umožňuje občanům vystoupit na zasedání ve dvou pevně stanovených blocích. Nově to platí i pro mladší osmnácti let. Díky aplikaci CityVizor si občané mohou dohledat téměř každou korunu utracenou z městského rozpočtu. 

V červenci 2015 jsme zavedli tzv. dotazníky spokojenosti občanů, které jsou k dispozici ve všech kancelářích. Za dobu jejich existence jsme dostali 5342 reakcí na naše služby, z toho 5224 bylo pozitivních.

Připravili jsme reálný plán rozvoje Prahy 7 na roky dopředu. Nastavili jsme jasná pravidla pro vyjednávání s developery zahrnující i občanskou vybavenost. Díky práci Komise rozvoje se projednávání stavby zkrátilo z řádu let v průměru na 8 měsíců.

Koupili jsme budovu pro nové sídlo radnice v ulici U Průhonu, uskutečnili architektonickou soutěž, které se zúčastnilo 70 ateliérů z 30 zemí, a nyní budova prochází rozsáhlou rekonstrukcí, jež by měla skončit na počátku roku 2019.

Po dohodě s developery se projekt Paláce Stromovka změnil v obchodní centrum, které bude svou architekturou respektovat okolní zástavbu a nabídne i parkování pro rezidenty z Prahy 7 za 20 Kč na noc.

 

Jak to vidí opozice?

ODS: Praha 7 se stala v posledních 4 letech výkladní skříní zbytečných dopravních omezení. Hlavní dopravní tepny zúžily prakticky nevyužívané cyklopruhy. Radnice nechala zrušit desítky parkovacích míst v blízkosti přechodů. Nový systém parkovacích zón neplní svou funkci, kontrola neoprávněného parkování je nedostatečná. Radnice také dostatečně neřeší narůstající problémy s parkováním. Ani přes proklamace a vytvoření komise pro otevřenou radnici se vedení radnice nepodařilo otevřít data Prahy 7. To je zapotřebí změnit a výrazně zlepšit jak dostupnost informací, tak elektronickou komunikaci s úřadem. Samostatným tématem je příběh nové radnice. Vedení radnice bohužel utratilo za novou dočasnou budovu radnice mnohem víc peněz, než předpokládalo a než slibovalo. A kapacita nové budovy nebude stačit. I kvůli tomu by Praha 7 měla usilovat o to, aby v budoucnu vznikla nová trvalá radnice v rozvojovém území bubenského nádraží.
Tomáš Bartovský, kandidát na starostu Prahy 7 a volební lídr ODS, Jiří Kubíček, volební lídr Svobodných na společné kandidátce s ODS

ČSSD: Jelikož je mezi námi hodně činorodých lidí a máme na Sedmičce živou občanskou společnost, tak se za poslední čtyři roky hodně věcí zlepšilo. Současné vedení radnice k tomu také do jisté míry přispělo. Zvýšila se kapacita v mateřských školách. Více se podporovaly některé kulturní aktivity. Hobulet je levnější. Bohužel se ale nedotáhla humanizace Veletržní a Letenský kříž se začal řešit až těsně před volbami. Na radnici leží plné stoly vizualizací a architektonických soutěží, ale jediným viditelným výsledkem je ošklivá tramvajová zastávka na Štvanici. Budoucnost Bubnů? Nábřeží kolem celých Holešovic? Revitalizovaná tržnice? Nic se nestalo. My všichni občané Prahy 7 si přejeme, aby se v nadcházejících čtyřech letech více věcí měnilo k lepšímu. Někde se dá navázat na již započaté aktivity. Jinde, jako například při zajištění dostupného bydlení pro mladé rodiny a pro seniory, jsme prakticky na začátku. Pokud takové zlepšení chceme, tak potřebujeme vedení radnice, které bude pracovat naplno pro naši městskou část.
Tomáš Petříček, ČSSD Praha 7

Možnost vyjádřit se dostaly všechny strany zastupitelstva.

Vše o zastupitelstvu Prahy 7

První ustavující jednání nového Zastupitelstva městské části Praha 7, ve kterém zasedlo 29 členů, proběhlo 20. listopadu 2014. Nejmladší zvolenou zastupitelkou byla Hana Holubkovová (v době zvolení 22 let), nejstarším pak Pavel Smetáček (v době zvolení 74 let). Během volebního období došlo na zastupitelských postech k několika střídáním. V lednu 2015 rezignovala Klára Pavlíčková, nahradil ji Petr Kubíček, v lednu 2016 Pavel Smetáček, kterého nahradil jeho bratr Ivan, a v dubnu 2016 odstoupila Kateřina Vídenová, místo níž v zastupitelstvu zasedl Pavel Řepa. Do června 2018 proběhlo 38 zasedání zastupitelstva. Zastupitelé ve svých lavicích strávili přibližně 109 hodin, přitom nejdelší jednání se konalo 4. prosince 2017 – trvalo 6 hodin a 13 minut. Nejkratší zasedání, v dubnu 2016, trvalo necelou hodinu.  V průběhu 38 zasedání se 1145× hlasovalo. Od počátku volebního období byly jako pevný bod programu jednání zastupitelstva zavedeny dva bloky dotazů a připomínek občanů. Za bezmála 4 roky této možnosti využily téměř dvě stovky obyvatel Prahy 7. V květnu 2017 byl upraven jednací řád, aby na zastupitelstvu mohli vystupovat také nezletilí.

Jak uplynulé čtyři roky hodnotí samotní radní? Co je během služby na radnici nejvíce potěšilo nebo co jim trvale zůstane zapsáno v paměti?

Jan Čižinský, starosta
Při ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky mi namátkou před očima běží horečné budování kapacit v mateřských a základních školách, sázení stromů a přidávání parkovacích míst, organizování přívozu do Karlína i rozmísťování pítek a mlžítek, prosazení fondů solidarity či zavedení letní školky, odstraňování zbytečných značek a zábradlí a budování sítě dostupných toalet, vyhodnocování dotazníků spokojenosti od klientů našeho úřadu i pravidelné naslouchání sousedům při setkání v hospodách. Rád vzpomínám na desítky pravidelných schůzek, při kterých jsme budovali vlastní úklidovou firmu, aby se úklid v Praze 7 konečně zlepšil a aby navíc touto formou dostávali práci lidé, kteří ji obtížně hledají. Hodně času zabrala třeba také příprava na náledí, aby byla naše městská část v řádu desítek minut posypaná, a aby se tak riziko úrazu pro všechny zmenšilo na minimum. Hodně času jsem pochopitelně věnoval jednání s lidmi, kteří přišli za mnou do kanceláře anebo za kterými jsem na jejich žádost zajel, stejně jako odpovídání na emaily či přes sociální sítě. Doufám, že každý pocítil, že má v Praze 7 zastání a že Praha 7 pracuje pro něj. 

Pavel Vyhnánek, místostarosta a radní pro finance, investice a veřejné zakázky
S blížícím se koncem volebního období často vzpomínám na první rok ve funkci. V rychlém sledu jsme ukončovali desítky nevýhodných a podvodných smluv a přeměňovali úřad poznamenaný mnoha lety vlády „naprostého chaosu a nepořádku“, jak tuto dobu později označil nezávislý soud, na moderní a transparentní instituci. V této turbulentní době se rovněž začal rodit jeden z našich nejrozsáhlejších projektů, a sice rekonstrukce vodárenské věže. Po předchůdcích jsme zdědili podepsanou smlouvu se stavební firmou, čekalo se pouze na předání objektu. Naštěstí jsme záhy rozpoznali, že projekt neměl platné stavební povolení, věž by nenávratně poškodil a znemožnil návrat dětí, které ji užívaly desítky let. Vyjednali jsme proto se stavební firmou ukončení smlouvy bez sankcí pro Prahu 7, zajistili nový projekt od renomovaných architektů, sehnali dotace pokrývající více než polovinu nákladů stavby a rekonstrukci úspěšně zrealizovali. Opravená věž se aktuálně uchází o prestižní ocenění Stavba roku 2018 a postupně zase ožívá dětmi. Jejich návrat je jedním z úspěchů, kterých si nejvíce cením.

Lenka Burgerová, radní pro rozvoj
Sedmička je, zejména v oblastech u řeky, místem, kde se dá stavět a staví, v tuto chvíli především byty, jichž je v Praze nedostatek. Jedna z prvních věcí, které jsem na radnici řešila, byl úkol, jak zajistit, aby z nové výstavby měli prospěch i stávající obyvatelé, abychom měli dostatek financí na nová místa ve školách a školkách a aby rozvoj městské části byl veden profesionálně. Vedlejším produktem našeho úsilí bylo výrazné zkrácení povolovacích procesů. Diskuze nad projekty byly vždy ostré, ale vždy se nám také podařilo najít řešení přijatelné pro investory i pro sousedy a výhodné pro městskou část. Velkým tématem byla také řeka, její přístupnost a vybudování nových tras a míst pro rekreaci na jejích březích, kde se mi podařilo ve spolupráci s vlastníkem pozemků otevřít cestu mezi mostem Barikádníků a novým Trojským mostem a začít proměnu parku U Vody.

Jakob Hurrle, radní pro oblast sociálních věcí
K úspěchu, kterého si za své působení na radnici nejvíce vážím, paradoxně nejvíce pomohl laxní přístup minulého vedení radnice. Minulé vedení se totiž bytovou problematikou, snad jen s výjimkou prodeje bytového fondu, nezabývalo. Za poslední roky však náklady na bydlení v Praze neustále rostou, a pro mnoho lidí se tak stává téměř nedostupným. Zvlášť ohroženou skupinu tvoří senioři – stává se bohužel docela často, že dostanou výpověď. Z tohoto důvodu vnímám jako nejdůležitější posun v sociální oblasti vznik systému bytů dostupného bydlení. Minulé vedení radnice nám zanechalo více než 100 dlouhodobě neobsazených bytů ve špatném technickém stavu, které dnes Odbor majetku postupně opravuje. Zároveň jsme vytvořili transparentní bodový systém pro hodnocení potřebnosti žadatelů, jenž zaručí, že byt dostane jen ten, kdo ho skutečně potřebuje. S bydlením však Praha 7 pomáhá nejen prostřednictvím obecního bytového fondu. Přímo na úřadě vzniklo Kontaktní místo pro bydlení, kde občan může získat všechny relevantní informace. Šlo o první takové kontaktní místo v celé České republice.         

Hanka Třeštíková, radní pro kulturu a sousedské vztahy
Sedmička byla vždy uměleckou čtvrtí, a tak jsem si hned na začátku vytkla za svůj hlavní cíl vytvořit jasnou vizi rozvoje kultury a kulturní politiky. Ihned po nástupu na radnici jsem se proto osobně sešla se zástupci všech kulturních institucí a společně jsme definovali hlavní silné stránky i nedostatky kulturního života v Praze 7. Následně jsme společně prohlásili naši čtvrť za místo umění a kultury a dali mu hlavičku Art District 7. Tato značka v sobě nese hlavně ideu spolupráce, synergie i společné komunikace úřadu a jednotlivých kulturních institucí, zástupců kreativního průmyslu, podnikatelů a obyvatel Prahy 7. Mezi naše společné akce patři například vánoční pop-up obchod všech divadel sídlících v Praze 7, jednodenní akce všech galerií Máme otevřeno nebo inspirativní večery v Bio Oko Art District 7 Talks. Podporujeme také začínající umělce. Vytvořili jsme podmínky pro získání tzv. startovacích ateliérů. V neposlední řadě jsme z bílých stěn informačního centra na Milady Horákové vytvořili galerii, kde se prezentují studenti AVU. Vedle rozvoje pojmu Art District 7 se nám podařilo navýšit objem financí, které rozdělujeme v programových grantech, a to ze 120 tisíc korun (v roce 2014) na 2,2 milionu korun (v roce 2018).

Kamil Vavřinec Mareš, místostarosta a radní pro majetek
O tom, jaké kostlivce, někdy i z 80. let, jsem na radnici po svém nástupu do funkce našel, bych mohl dlouze vyprávět. Hned na začátku jsme provedli kompletní pasportizaci a zveřejnění veškerých nemovitostí městské části. Podařilo se nám tak zprůhlednit a zjednodušit účast v soutěžích o pronájmy obecních prostor, díky čemuž je teď prakticky všechen nemovitý majetek výhodně pronajatý. Poté jsme za pomoci malé architektonické soutěže připravili dokument, který popisuje technický standard, jehož chceme dosáhnout opravami. Věřím, že tím, že jsem se přípravě metodických postupů věnoval delší dobu, jsem napomohl tomu, že zaměstnanci našeho úřadu mohou správu obecních nemovitostí vykonávat efektivně bez dalších pokynů k provozním záležitostem. Pro mne osobně pak bylo největší akcí, na které jsem se podílel, nové sídlo polikliniky. Jen vyjednání finanční podpory ve výši 30 milionů zabralo skoro dva roky. Nové prostory i vybavení potřebovala. Však si vzpomeňte! Většina přístrojů byla ještě z doby před revolucí, okny profukovalo a už vstup do objektu byl bariérový a například pro seniory těžko překonatelný. Dnes jsem na naši polikliniku opravdu hrdý.

František Vosecký, radní pro zdravotnictví, sport, MA21 a podporu podnikání
Vzpomínám si, jak jsme spustili vzdělávací cyklus pro začínající podnikatele Podnikavá 7 a já vůbec netušil, jaký můžeme očekávat zájem. Během několika dnů se přihlásilo asi 70 účastníků a do kurzů se pustili s nečekaným odhodláním a nasazením. Od té doby jsme proškolili kolem stovky lidí, získali ocenění Národní sítě Zdravých měst ČR a se stejným elánem jako na začátku právě pořádáme třetí ročník. Velkou radost mi dělá i zájem občanů o dění v Praze 7 a jejich ochota přicházet s podněty na zlepšení života v naší čtvrti, například na četných setkáních, která jsme uspořádali. Ať už se jednalo o rozvoj konkrétních lokalit, nebo o participativní rozpočty v základních školách, do nichž se zapojily všechny školy a téměř všichni žáci. Za největší úspěch však považuji, že jsme zachránili polikliniku Prahy 7, jak jsme slíbili před volbami a prosadili do programového prohlášení rady. Dnes poliklinika sídlí ve zrekonstruované budově, dostala moderní vybavení a nabízí lidem z celé Sedmičky mnohem větší komfort.

Ondřej Mirovský, místostarosta a radní pro oblast dopravy, životního prostředí a bezpečnosti
Moje nejsilnější zážitky z práce pro Sedmičku jsou spojeny s citlivým tématem parkování. Třeba jednou v pondělí ráno ke mně do kanceláře přišel pán s účtenkou za benzin a domáhal se proplacení 84 Kč, které prý projezdil při hledání volného místa. Na tom, jak občany takových problémů ušetřit, jsme pracovali celé funkční období. V garážích pod Letenskou plání dnes parkuje 350 obyvatel a na mnoha ulicích přibyla stání před domy. Někde to jsou desítky míst, jinde jen několik, ale zásadní je, že celková parkovací kapacita se zvýšila, i když jsme u některých přechodů museli parkování zrušit, protože porušovalo předpisy a ohrožovalo zejména děti a seniory. Pro příští roky jsme dojednali 150 míst v Obchodním centru Letná, kde půjde parkovat přes noc, což pomůže ulici Františka Křížka a okolí. S uplynulými čtyřmi lety jsem tedy spokojen: zlepšili jsme bezpečnost chodců, podmínky pro cyklisty a zároveň udělali maximum pro majitele aut, k nimž ostatně patří i naše rodina – parkovacích míst je víc.

Pavel Zelenka, radní pro strategické projekty a nové sídlo radnice
Je těžké vybrat jeden projekt, protože práce na radnici pro mne zahrnovala mnoho rozmanitých aktivit. Mám rád výsledky práce, které mají hmatatelnou podobu a které přetrvají. Takovým projektem je časopis Hobulet. Během krátké doby po volbách se podařilo z bulletinu obsahujícího svodku radničních událostí, reklamu a tváře politiků udělat plnohodnotný lokální časopis s kvalitním obsahem a grafickou úpravou odpovídající současnosti. Hobulet rychle dosáhl známosti i v okolních čtvrtích a účastnil jsem se několika konferencí, kde jsem způsob proměny Hobuletu popisoval pro celostátní publikum. Byl jsem překvapen, že jej čtou nejen lidé mimo Prahu 7, ale i mimopražští. Klíčem k úspěchu byla otevřená výběrová řízení na grafickou podobu, výrobu a hlavně na místo šéfredaktora, kterému jsme jako radnice nabídli vizi a záruku, že bude moci dělat svou práci maximálně profesionálně bez zasahování politiků. Podařilo se tak dát dohromady špičkový tým a rychle pak přibývali i kvalitní externí přispěvatelé. Náklady na výrobu časopisu klesly o více než jeden milion ročně a přitom čtenáři dostávají téměř dvojnásobný rozsah informací.