Na Sedmičce probíhá druhý ročník čtenářského maratonu pro děti ze základních škol. Loni byla tato tradice založena z podnětu pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost projektu MAP II Praha 7. Letos se organizace čtenářského maratonu s podporou MAP ujal divadelní spolek Ty-já-tr pod taktovkou jeho dlouholeté vedoucí paní Radky Tesárkové. Do maratonu se v týdnu od 13. do 17. 6. zapojí přes 400 žáků ze všech základních škol Prahy 7.

Nejedná se o čtení „na čas“, ale pohodové setkání s oblíbenou knížkou. Každé z dětí si přinese svou knihu bez ohledu na to, zda se jedná o dobrodružné, romantické, sci-fi či naučné čtení, anebo třeba comics či manga. Každá třída má pro sebe vyhrazenu jednu hodinu čtení a povídání o knížkách a nejen o nich.

Čtenářský maraton v Praze 7 trvá celý týden, přičemž každý den probíhá čtení na některém zajímavém místě sedmé městské části. Připraven je také zajímavý doprovodný program.  Loni si čtenáři mohli zblízka prohlédnout střechu Národního zemědělského muzea, Křižíkovy pavilony či ostrov Štavnice, letošním lákadlem je terasa radnice Prahy 7, kde se s chutí do čtení zapojil i pan starosta Jan Čižinský, letenský Montmartre s prohlídkou Muzea loutek či Maroldovo panorama.

Děkujeme učitelkám a učitelům, že k nám přivedli tolik báječných čtenářů a děkujeme dětem, že nás zas a znovu přesvědčují, že čtení knížek je stále in.

Těšíme se na další ročník čtenářského maratonu.